fbpx
Home Blog

บ้านธารชีวี โฮมสเตย์

0
บ้านธารชีวี
บ้านธารชีวี

บ้านธารชีวี โฮมสเตย์และคาเฟ่ริมลำธารบนเขาสูงและกลางป่า ที่ตั้ง บ้านแม่แมะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ค่าค้างคืนต่อคน แบงค์เทามีทอน ที่นี่สงบเงียบ มีแมลงป่า หนอน ทากไส้เดือนหัวฆ้อน เป็นปกติ ไม่ต้องกลัวแต่ต้องเตรียมให้พร้อม ถ้าอยากมาเที่ยวธรรมชาติ น้ำในลำธารเย็นมาก มีพื้นเป็นทราย ลงไปเดินเล่นได้ น้ำไม่ลึกแต่ก็แล้วแต่ช่วงถ้ามีฝนน้ำจะเยอะหน่อย แต่ไม่เคยท่วม

บ้านธารชีวี
บ้านธารชีวี


อุทยานเขาหินงู

0
เที่ยวราชบุรี อุทยานเขาหินงู
เที่ยวราชบุรี อุทยานเขาหินงู

อุทยานเขาหินงู

หรือ พระพุทธฉายถ้ำฤๅษีเขางู อยู่บริเวณเชิงเขา ตำบลเกาะพลับพลา ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 8 กิโลเมตร ลักษณะเป็นถ้ำหรือศาสนสถานที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา ภายในถ้ำพบพระพุทธรูปจำหลักติดผนังถ้ำ พระพุทธฉายถ้ำฤๅษีเขางู เป็นพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาท ปางแสดงธรรมเทศนาตามแบบพุทธศิลป์สมัยทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 11-13) ลักษณะพระพักตร์ พระขนงเป็นเส้นนูนโค้งต่อกันเป็นรูปปีกกา ขมวดพระเกศาใหญ่รัศมีเป็นรูปดอกบัวตูม ระหว่างข้อพระบาทจารึกอักษรปัลลวะภาษาสันสกฤต อ่านว่า ปุญกรรมชระศรีสมาธิคุปตะ แปลว่า พระศรีสมาธิคุปตะเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยการทำบุญ นับเป็นร่องรอยศิลปะสมัยทวารวดีที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ภายในถ้ำยังมีพระพุทธรูปหินทรายศิลปะสมัยอยุธยาหลายองค์ บริเวณอุทยานกินเขางู มีสถานที่น่าสนใจ ได้แก่ รอยพระพุทธบาท ทำด้วยศิลาแลงประดิษฐานอยู่ในวิหาร อยู่บนยอดเขางู สูงประมาณ 128 เมตร ลักษณะเป็นซากอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่ออิฐถือปูน ถ้ำฝาโถ ห่างจากถ้ำฤๅษีเขางูไปทางตะวันตกราว 250 เมตร มีภาพสลักบนผนังทิศใต้ ได้แก่ ภาพพระพุทธรูปไสยาสน์ขนาดใหญ่เหนือขึ้นไปเป็นภาพเทพชุมนุม และภาพปูนปั้นรูปต้นไม้ ด้านทิศเหนือเป็นภาพสลักพระสาวกสององค์ มีองค์ประกอบคล้ายถ้ำจาม คือ เป็นภาพพระพุทธประวัติตอนปรินิพพาน จัดงานนมัสการเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11 บริเวณทิวเขางู ถ้ำระฆัง และ เขาพระบาท ซึ่งมีรอยพระพุทธบาทบนยอดเขา และเป็นจุดชมทิวทัศน์เขางู อุทยานเขาหินงู เปิดให้เข้าชม ทุกวัน ไม่เสียค่าใช้จ่าย

อุทยานเขาหินงู

อยู่ห่างจากตัวจังหวัดราชบุรีประมาณ 8  กิโลเมตร ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  แต่เดิมเป็นแหล่งระเบิดและย่อยหินที่สำคัญของไทยตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ เนื่องจากเป็นปูนที่มีคุณภาพดี ต่อมาทั้งภาครัฐและประชาชนได้เล็งเห็นถึงความเสื่อมโทรมของสภาพภูมิประเทศ และวิวทิวทัศน์ อีกทั้งที่เขางูนี้ยังเป็นศาสนสถานอันเก่าแก่ จึงได้มีการยกเลิกสัมปทานการระเบิดและย่อยหินที่บริเวณนี้ไป หลังจากยกเลิกสัมปทาน เขางูกลายเป็นเหมืองร้าง มีสภาพทรุดโทรม ทางจังหวัดราชบุรีจึงได้พัฒนาเขางูให้เป็นสวนสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยว ทางโบราณคดี ได้สร้างพระพุทธรูปหินขนาดใหญ่ เต็มพื้นที่หน้าผา สร้างจากการยิงแสงเลเซอร์ลงหน้าผาหิน ภายในอุทยานหินเขางูแห่งนี้ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณคดีอยู่หลายแห่ง ซึ่งจะเป็นถ้ำที่อยู่บนภูเขามีถ้ำฤๅษี ถ้ำฝาโถและถ้ำจีน-จาม แต่ละถ้ำอยู่ไม่ไกลกัน แต่ต้องเดินขึ้นบันไดไต่เขาไปค่อนข้างสูง บริเวณรอบๆก็จะมีฝูงลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

ภายใน อุทยานหินเขางู แห่งนี้

มีสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณคดีอยู่หลายแห่ง ซึ่งจะเป็นถ้ำที่อยู่บนภูเขามีถ้ำฤๅษี ถ้ำฝาโถและถ้ำจีน-จาม แต่ละถ้ำอยู่ไม่ไกลกัน แต่ต้องเดินขึ้นบันไดไต่เขาไปค่อนข้างสูง บริเวณรอบๆก็จะมีฝูงลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

ภายในถ้ำต่างๆนี้พบพระพุทธรูปจำหลัก หรือพระพุทธรูปที่สลักหินที่ฝาผนังถ้ำอยู่หลายองค์ ซึ่งพระพุทธรูปเหล่านี้เป็นพระพุทธรูปตั้งแต่สมัยทวารวดีเลยทีเดียว

ถ้ำในบริเวณ อุทยานหินเขางู

 • ถ้ำฤๅษี พบพระพุทธรูปสมัยทวารวดี 2 องค์ องค์แรกประทับห้อยพระบาท (ประลัมพปาทาสนะ) พระหัตถ์ขวาอยู่ในปางแสดงธรรม (วิตรรกมุทรา) พระหัตถ์ซ้ายวางในพระเพลา ระหว่างพระบาทมีจารึกว่า ปุญกรมชฺระ ศฺรีสมาธิคุปฺต (ะ) แปลว่า พระศรีสมาธิคุปตะเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยการกระทำบุญ อีกฟากของผนังถ้ำมีพระพุทธรูปยืนปางเสด็จลงจากดาวดึงส์ นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปปางสมาธิอื่นๆอีกหลายองค์
 • ถ้ำฝาโถ พบพระพุทธรูปนอนจำหลักปางมหาปรินิพพานมีประภามณฑลและลายปูนปั้นรูปต้นสาละ ด้านบนมีรูปเทพชุมนุม ผนังด้านตรงข้ามมีภาพสาวก2 องค์
 • ถ้ำจีน พบพระพุทธรูปจำหลัก 2 องค์ ปางสมาธิ พระหัตถ์แสดงวิตรรกมุทรา มีร่องรอยของการพอกปูนทับ องค์ที่อยู่ใกล้ปากถ้ำมีรอยหักพัง ไม่สมบูรณ์
 • ถ้ำจาม พบพบพระพุทธรูปนอนจำหลักปางมหาปรินิพพาน และภาพยมกปาฏิหาริย์ มีภาพปูนปั้นรูปต้นมะม่วง ถัดมายังพบรูปบุคคลยืนซ้อนกันและรูปพญานาคอีกด้วย

และที่ถ้ำเขางูแห่งนี้จะมีงานนมัสการเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11

พุทธสถานแต่ละถ้ำนี้ น่าจะสร้างขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน เนื่องจากมีลักษณะทางศิลปกรรมมีความใกล้เคียงกัน และจากการเปรียบเทียบกับงานศิลปะอื่นๆก็สามารถกำหนดช่วงเวลาของศิลปะบริเวณ เขางูนี้ได้ว่า อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่13-14 นี่เองและด้วยความสมบูรณ์และจำนวนพุทธศิลป์ที่มีอยู่มากที่เขางูนี้ จึงแสดงให้เห็นว่าที่ถ้ำเขางูนี้น่าจะเป็นศาสนสถานที่สำคัญของดินแดนแถบนี้ เหมือนเมืองสำคัญๆเช่น เมืองนครปฐมโบราณ

มุมลับของอุทยานเขาหินงู ให้เดินทางไปตามพิกัดนี้ https://goo.gl/maps/DcG6XK6pakJ3hPmH8

กิจกรรมเสริม มาเที่ยวราชบุรีแล้วได้บุญกับกิจกรรม ไถ่ชัวิตโคกระบือ หน้าโรงเชือด

บทความบางส่วจาก https://www.xn--b3czk4afcy3gxah5a1g4e.com/

ไถ่ชีวิตโคกระบือ หน้าโรงเชือด ไถ่แล้วสัตว์ไปไหน

0
ไถ่ชีวิตโคกระบือ หน้าโรงเชือด วัฒนามีทโปรดักท์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ไถ่ชีวิตโคกระบือ หน้าโรงเชือด วัฒนามีทโปรดักท์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

การทำบุญมีหลายวิธี แล้วแต่ศรัทธาของแต่ละท่าน ส่วนตัวผมถนัดแบบนี้ ไถ่ชีวิตโคกระบือ แต่ก่อนจะไถ่ชีวิตสัตว์ใหญ่นั้น ผมก็ต้องมั่นใจมากๆว่าปัจจัยเงินที่นำไปไถ่ชีวิตนั้น ส่งถึงน้องวัว-กระบือจริงหรือไม่

ผมก็ขอทำวิทยาทานนี้ไว้ให้เผื่อมีท่านใดอยากทำบุญต่อชีวิตสัตว์ใหญ่นะครับ

คำถามหลักที่ผมได้ยินบ่อยที่สุดตอนชวนเพื่อนๆผมร่วมบุญ “ไถ่ชีวิตโคกระบือ แล้วน้องไปไหน” นี้เป็นคำถามสำคัญ เพราะเรามักจะเจอการทำบุญแบบนี้เป็นลักษณะเวียนสัตว์ทำบุญ เงินเข้ากระเป๋าเจ้าภาพ ที่พูดอย่างนี้เพราะไม่มีใครมาแจกแจงรายรับเลย ซึ่งผมก็ไม่เห็นด้วย

วันนี้ผมมาไถ่ชีวิตน้องที่หน้าโรงเชือดของ วัฒนามีทโปรดักท์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ช่วงเช้าผมไปเที่ยวก่อนที่ อุทยานเขาหินงู

อุทยานเขาหินงู
อุทยานเขาหินงู

ซึ่งอุทยานเขาหินงูนี้อยู่ห่างจาก โรงเชือดวัฒนามีทโปรดักท์ประมาณ20กม. ขับรถประมาณ 20นาที

วัฒนามีทโปรดักท์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
วัฒนามีทโปรดักท์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ไถ่ชีวิตโคกระบือ

ในวันนี้ผมเดินทางมาเพียงคนเดียวและได้เตรียมปัจจัยไว้สำหรับถวายพระท่านโดยนำมาเองจากกรุงเทพฯ ท่านใดไม่ได้เตรียมไว้ก็สามารถจัดซื้อจัดหาได้ที่นี่ได้เลย ส่วนการนิมนต์พระท่านนั้น จะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนนะครับ ที่นั้นไม่ใช่วัด แต่มีวัดอยู่โดยรอบ ทางเจ้าหน้าที่เค้าจะทำการนัดหมายพระท่านให้ และขอให้ตรงต่อเวลา เมื่อทุกคนพร้อมก็จะมีกระบวนการดังนี้

ไถ่ชีวิตโคกระบือ หน้าโรงเชือด วัฒนามีทโปรดักท์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ หน้าโรงเชือด วัฒนามีทโปรดักท์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ไถ่ชีวิตโคกระบือ

เมื่อขั้นตอนพิธีสงฆ์เสร็จแล้ว ก็จะเป็นขั้นตอนการแนะนำโครงการของทาง วัฒนามีทโปรดักท์ ครับโดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลอย่างละเอียด

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าวัวตัวไหนเป็นตัวที่เราบริจาคให้โครงการธนาคารโค-กระบือฯ

วัว-กระบือที่บริจาคนั้นจะถูกลงทะเบียนเช่นเดียวกับเราที่มีหมายเลขประจำตัวประชาชนครับ เจ้าหน้าที่จะทำการฝังไมโครชิบและตอกป้ายเลขที่ไว้ที่หูน้อง

ไถ่ชีวิตโค-กระบือ หน้าโรงเชือด วัฒนามีทโปรดักท์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ หน้าโรงเชือด วัฒนามีทโปรดักท์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ตั้งชื่อน้องว่า “น้ำตาล”

ตอบคำถามก่อนเลยว่า เมื่อทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือแล้ว น้องจะไปไหน

 • กรณีไถ่เต็มตัว(ซื้อทั้งตัวหรือไถ่เป็นตัว ไม่ได้ร่วมบุญกับคนอื่นๆ) นำกลับบ้านได้เลย กรณีมีที่รับสัตว์กลับไปดูแลเอง ค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับสเปคสัตว์ที่ปลายทางสามารถรับได้ แต่ต้องดูรายละเอียดปลายทางด้วยว่าสัตว์จะเข้าไปในพื้นที่ควบคุมหรือไม่? ทางปศุสัตว์อนุญาตหรือเปล่า? กรณีนี้แนะนำให้ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ จะได้รายละเอียดครบถ้วนกว่า 095-827-6263 (คุณอ้น)
 • ยกให้ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ร.9) ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เป็นโครงการตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 ภายใต้การกำกับดูแลของกรมปศุสัตว์ตามที่ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งไว้ ธนาคารโค-กระบือฯ เปิดให้เกษตรกรผู้มีความต้องการ สามารถยืมโค-กระบือจากโครงการฯไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยเกษตรกรต้องทำสัญญายืมโค-กระบือจากธนาคาร และต้องปฎิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด เกษตรกรผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดสรรของโครงการฯเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนโค-กระบือจากโครงการฯ และหากมีการผิดสัญญา นำไปฆ่าไปขาย เกษตรกรต้องชดใช้โดยอาจต้องโทษทั้งคดีแพ่งและอาญา ปัจจุบันโครงการฯรับบริจาคโค-กระบือจากผู้มีจิตศรัทธา โดยจะมุ่งเน้นการรับบริจาคเพื่อนำไปใช้ขยายพันธุ์เป็นหลัก จึงรับบริจาคเฉพาะโค-กระบือเพศเมียสาว ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีสายพันธุ์ดี สามารถนำไปใช้เป็นแม่พันธุ์ในอนาคตได้

สัญญายืมโค-กระบือจะมีอายุ 5 ปี

 • โดยไม่ได้ยกกรรมสิทธิ์โค-กระบือนั้นๆให้แก่เกษตรกร จึงทำให้น้องยังมีความคุ้มครองในฐานะทรัพย์สินของหลวง มีเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์คอยติดตามดูแล ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำการเลี้ยง โดยเกษตรกรจะได้สิทธิในลูกโค-กระบือที่ได้จากแม่พันธุ์ที่ได้รับไป
 • เมื่อครบระยะสัญญา ทางเกษตรกรจะต้องส่งคืนโค-กระบือให้แก่โครงการเพื่อนำไปแจกจ่ายให้เกษตรกรรายอื่นๆได้ใช้ประโยชน์ต่อ โดยทางโครงการจะขอแลกเปลี่ยนโค-กระบือที่ให้แก่เกษตรกรยืมไปกับโค-กระบือรุ่นลูกที่ได้จากแม่พันธุ์ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ขยายพันธุ์ต่อยอดได้มากที่สุด

กรณีมอบน้องให้โครงการธนาคารโค-กระบือฯ

วัว 27,000 บาท

ควาย 30,000 บาท

น้องๆทุกตัวจะได้รับการตรวจรับตามเกณฑ์ของโครงการตามพระราชดำริ มีอายุ ขนาด น้ำหนัก อยู่ในเกณฑ์ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีสายพันธุ์ที่ดีเหมาะแก่การนำไปเป็นแม่พันธุ์

ค่าใช้จ่ายนี้รวมเบ็ดเสร็จ

(ไม่มีค่าใช้จ่ายเรียกเก็บเพิ่มเติม)

 • ค่าตรวจสุขภาพ
 • ค่าเจาะเลือด
 • ฉีดวัคซีน ยาถ่ายพยาธิ ยาบำรุง
 • กักกันโรคอย่างน้อง 21 วัน ในคอกกักกัน
 • ค่ารักษาตามอาการ (กรณีมีอาการป่วย)***
 • ค่าอาหารและค่าดูแลระหว่างการกักโรค
 • ค่าขนส่งไปยังเกษตรกรของโครงการทั่วประเทศ

แนะนำครับว่า เดินทางไปทำบุญด้วยตัวเองในครั้งแรกก่อน เพื่อความสบายใจครับ ส่วนตัวผมเองก็ไม่ทำบุญมั่วๆ ตามเฟสที่ยิงโฆษณานะครับ อาจจะมีพวกมิจฉาชีพแฝงตัวมารับทานเอาเข้ากระเป๋า

สำหรับเพื่อนๆที่ทุนทรัพย์ไม่มากก็สามารถทำบุญได้ครับ ทำตามกำลังศรัทธาครับ

ติดตามตรวจสอบยอดรับฝากเงินได้ที่

เฟสบุ๊คเพจ : ศูนย์ไถ่ชีวิตโค-กระบือ โรงฆ่าสัตว์วัฒนามีทโปรดัก

www.facebook.com/wattanameat

ทางศูนย์เค้าจะอัพโหลด Statement ให้ดูครับว่ามียอดเข้าเท่าไหร่แล้ว คุณสามารถตรวจสอบยอดเงินทั้งหมดได้

ในกรณียอดน้อยๆ ทางศูนย์เค้าจะรวบรวมเป็นก้อนเดียวตอนสิ้นเดือนจะนำมาสรุปยอดแล้วนำไปไถ่วัวให้ครับ

พิกัดการเดินทาง https://goo.gl/maps/N8jqfhk5dD936WNWA

ทำบุญให้สบายใจ ก็ต้องมาดูให้ถึงสถานที่จริง ใครสนใจก็ติดต่อกันเองโดยตรงนะครับ สาธุ

ฮอกไกโด สำรวจจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น

0
ฮอกไกโด ดอกลาเวนเดอร์ ฟาร์มโทมิตะ

พื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลของฮอกไกโดมีกิจกรรมกลางแจ้งมากมายให้คุณได้ค้นพบ เมืองต่างๆ ถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขาและทะเลสาบทำให้ที่นี่มีอาหารรสเลิศให้ลิ้มลองและวัฒนธรรมที่น่าสนใจให้สัมผัส

ฮอกไกโดมีกิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวมาสนุกได้ตลอดปี อากาศสบายๆ ในฤดูร้อนเหมาะสำหรับการสำรวจเนินเขาเขียวขจีและอุทยานแห่งชาติอย่างยิ่ง เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วไปปีนเขา ปั่นจักรยานเสือภูเขา พายเรือแคนู และล่องแพที่ทะเลสาบ แม่น้ำ และภูเขา ดูสัตว์และนกในแหล่งธรรมชาติ รวมถึงแช่ตัวในน้ำร้อนจากภูเขาไฟพร้อมชมวิวที่งดงาม ช่วงฤดูหนาว คุณสามารถเพลิดเพลินกับพื้นที่เล่นสกีระดับโลกได้ที่รีสอร์ทหลายแห่งบนเกาะ นอกจากนี้ยังมีกีฬาฤดูหนาวต่างๆ อย่างการเดินเขาด้วยรองเท้าหิมะ นั่งเลื่อนหิมะ และขับสโนว์โมบิล และอย่าพลาดที่จะเป็นส่วนหนึ่งในงานเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นอย่างเทศกาลหิมะซัปโปโร

วิธีการเดินทาง

คุณสามารถเดินทางมาที่ฮอกไกโดได้โดยนั่งเครื่องบินจากสนามบินหลักทุกแห่งในญี่ปุ่นไปยังสนามบินนิวชิโตเสะนอกเมืองซัปโปโรไปไม่ไกล นอกจากนี้ คุณยังสามารถนั่งรถไฟหัวกระสุนจากโตเกียวได้อีกด้วย การเดินทางมายังฮอกไกโดนั้นครอบคลุมอยู่ในเจแปนเรลพาสทั้งหมด

วิธีเดินทางไปยังฮอกไกโดที่เร็วที่สุดก็คือการนั่งเครื่องบิน เที่ยวบินจากโตเกียวไปยังสนามบินนิวชิโตเสะของซัปโปโรใช้เวลาประมาณ 90 นาที หากนั่งรถไฟจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมงจากโตเกียว นั่งรถไฟเจอาร์ชินคังเซ็นสายโทโฮคุ/ฮอกไกโด จากโตเกียวไปชินฮาโกะดาเตะโฮกูโตะ จากนั้นเปลี่ยนไปนั่งรถไฟด่วนพิเศษสายโฮกูโตะไปยังซัปโปโรอีกหนึ่งต่อ นอกจากนี้ยังมีเรือโดยสารทางไกลราคาไม่แพงจากฮอนชูไปยังท่าเรือนอกซัปโปโรอีกด้วย อีกทั้งที่นีงะตะ, โออาราอิ (จังหวัดอิบะระกิ), เซ็นได, นาโกย่า, ไมซูรุ (จังหวัดเกียวโต) และทสึรุกะ (จังหวัดฟุคุอิ) ก็มีเรือข้ามฟากไปยังฮอกไกโดจากทุกเมือง

พลาดไม่ได้

 • เล่นสกีที่นิเซะโกะและรุสุสึ สวรรค์ของผู้ที่หลงรักหิมะและกีฬากลางแจ้ง
 • เที่ยวชมเนินเขาของฟาร์มดอกลาเวนเดอร์ของฮอกไกโด
 • ลิ้มรสอาหารทะเลและผักผลไม้สดๆ อย่างเม่นทะเล ซูชิ เมลอน ข้าวโพด ไอศกรีม และอื่นๆ อีกมากมาย
 • สัมผัสธรรมชาติที่งดงาม ณ อุทยานแห่งชาติของฮอกไกโด

ของดีประจำท้องถิ่น

ฮาโกะดาเตะ ราเม็ง

ฮาโกะดาเตะ ราเม็งจะใช้น้ำซุปไก่หรือหมูแบบดั้งเดิม และเติมสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลหรืออาหารทะเลอื่นๆ เพื่อให้รสชาตจากกรรมวิธีทำประมงที่สืบทอดกันมาของฮาโกดาเตะ ผลที่ได้คือน้ำสต็อกที่ใสขึ้นและมันน้อยกว่าซุปชนิดอื่น

โอะบิฮิโระ บุตะด้ง

เนื้อหมูจากในท้องถิ่นที่ใช้เวลาหมักจนได้ที่เพื่อดึงรสชาติอูมามิตามธรรมชาติออกมา แล้วจึงย่างและเสิร์ฟบนข้าวจากฮอกไกโด อาหารจานง่ายๆ ที่อวดรสชาติตามธรรมชาติของฮอกไกโด

อิชิคารินาเบะ

แม่น้ำอิชิคาริในฮอกไกโดนั้นขึ้นชื่อในเรื่องปลาแซลมอนแสนอร่อยที่อาศัยในแม่น้ำ อิชิคารินาเบะจะนำปลาแซลมอนมาปรุงกับมันฝรั่งที่ปลูกในท้องถิ่นและอาหารประจำฤดูกาลต่างๆ ในน้ำซุปใส่สาหร่ายทะเลสีน้ำตาลและมิโซะ แล้วต้มทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันในหม้อดินที่ร้อนจนเดือดจัด

อาหารทะเลจากฮอกไกโด

ชาวญี่ปุ่นมีความใกล้ชิดกับอาหารทะเลอย่างยิ่ง และอาหารทะเลเป็นส่วนประกอบอาหารเด่นบนเมนูในทุกแห่งทั่วประเทศ แม้แต่ถ้าหากคุณต้องการลิ้มรสอาหารทะเลที่สดที่สุด อร่อยที่สุด และมีให้เลือกอย่างหลากหลายที่สุด ฮอกไกโดคือสถานที่ที่คุณไม่ควรพลาด ไม่ว่าจะเป็น ปู หอยเชลล์ เม่นทะเล ปลาหมึก และปลาแซลมอน เป็นอาหารพิเศษขึ้นชื่อส่วนหนึ่งของเกาะทางตอนเหนือของญี่ปุ่นแห่งนี้ หากต้องการลองชิมทุกอย่าง อย่างละนิดอย่างละหน่อย คุณควรสั่งไคเซ็นด้ง ซึ่งเป็นการเลือกสรรอาหารทะเลสดๆ เสิร์ฟบนข้าวชามโต

หมีไม้แกะสลักยาคุโมะ

ชาวนาในเมืองยาคุโมะ เมืองเล็ก ๆ บนเกาะฮอกไกโดไม่สามารถทำงานในฤดูหนาวได้เนื่องจากมีหิมะเป็นอุปสรรค ดังนั้น ในปีค.ศ. 1924 พวกเขาจึงเริ่มแกะสลักหมีคิโบะริเป็นของที่ระลึกเพื่อหารายได้และแก้เบื่อ ไม้แกะสลักรูปหมีคาบแซลมอนนี้จึงได้กลายเป็นหนึ่งในของที่ระลึกที่โดดเด่นที่สุดของเกาะฮอกไกโด

ราเม็งอาซาฮิคะวะ

ซดน้ำซุปราเม็งอาซาฮิคะวะได้อย่างเพลิดเพลินเนื่องจากราเม็งชนิดนี้ใช้เส้นบะหมี่แบบหยัก เนื้อแน่น และบาง พร้อมด้วยชั้นน้ำมันที่ลอยอยู่บนซุปที่มีซอสถั่วเหลืองเป็นส่วนผสมหลักแสนอร่อย

ยูบาริเมลอน

เมลอนพันธุ์ผสมซึ่งถูกปลูกในเรือนกระจกในเมืองยูบะริ ซึ่งมีชื่อเสียงจากรูปทรงของเมลอนที่กลมอย่างสมบูรณ์แบบและมีความหวานจัด บางทีคุณจะรู้สึกว่าไม่มีเมลอนที่ไหนอร่อยเท่านี้อีกหลังจากได้ชิมเมลอนพันนี้

 

มุโรรัน ยากิโทริ

การทำฟาร์มเลี้ยงหมูในภูมิภาคแห่งนี้ประสบความรุ่งเรืองในช่วงยุค 1930 และร้านยากิโทริมากมายหลายแห่งเริ่มจะมีมุโรรัน ยากิโทริในเมนู ชื่อของอาหารจานนี้ได้มาเพราะวิธีการทำ โดยเสียบเนื้อหมูชิ้นชุ่มฉ่ำด้วยไม้และย่างในรูปแบบเดียวกับที่ปรุงยากิโทริ และยังเป็นที่รู้จักอีกชื่อว่ายากิทงมุโรรัน

ผ้าทอเปลือกไม้นิบุทานิ

เปลือกไม้จากต้นมันชูเรียนเอล์มหรือต้นมะนาวญี่ปุ่นจะถูกฟั่นด้วยมือและนำมาทอเป็นผืนผ้าที่มีลวดลายแตกต่าง ผ้าทอธรรมชาติทนทานระบายอากาศได้ดีนี้ถูกนำไปใช้ตัดชุดกิโมโน ชุดทำงาน และเครื่องประดับอื่น ๆ โดยได้รับการยกย่องว่าเป็นผ้า Gore-Tex จากธรรมชาติ เสื้อผ้าที่ทำจากผ้าทอเปลือกไม้นิบุทานิเป็นวัตถุดิบที่หาได้ทั่วไปในครัวเรือนชาวไอนุมานานนับหลายศตวรรษ

ปูขน

ปูขน หรือปูขน สามารถรับประทานได้แบบดิบ ต้ม หรือย่าง เนื้อของปูชนิดนี้จะหวานและนุ่มเป็นพิเศษ คุณสามารถพบปูขนได้ในรูปแบบซูชิ อาหารกล่องเบ็นโตะ และหม้อไฟได้ทั่วทุกแห่งในฮอกไกโด

ปลาฮกเกะ

ฮกเกะ ซึ่งมีชื่อเรียกอีกชื่อว่าอะราเบสก์กรีนลิง อาศัยในน้ำทะเลส่วนที่หนาวเย็นของทะเลโอคอสต์ สามารถเสิร์ฟปลาฮกเกะเนื้อชุ่มฉ่ำและเต็มไปด้วยรสชาติ สามารถเสิร์ฟแบบดิบ ต้ม หรือย่าง โดยรับประทานกับมะนาวและซอสถั่วเหลือง ส่วนประกอบไขมันที่สูงของเนื้อปลาทำให้รับประทานเข้ากันอย่างดีกับข้าวขาวและแอลกอฮอล์

เนื้อย่างเจงกิสข่าน

เนื้อลูกแกะหรือเนื้อแกะ และผักจะถูกนำไปปรุงให้สุกบนเตาย่างโลหะทรงโดมที่โต๊ะทานอาหาร เสิร์ฟพร้อมกับซอสสำหรับจิ้ม เป็นรูปแบบการรับประทานอาหารร่วมกันแสนอร่อย ชื่อของอาหารจานนี้มาจากแม่ทัพมองโกลเนื้อย่างเจงกิสข่าน เพราะชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าลูกแกะเป็นอาหารโปรดของทหารมองโกเลีย

ถาดนิบุทานิ

ถาดไม้แกะสลักด้วยมือลายดั้งเดิมอันเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไอนุ ประกอบด้วยลายก้นหอย ลายตาข้าวหลามตัด หนาม และเกล็ดปลา โดยถาดแต่ละชิ้นจะมีลวดลายที่ซับซ้อนเพื่อขับเนื้อไม้ให้เห็นเด่นชัด ชายหนุ่มชาวไอนุไม่ใช้แหวนในการขอแต่งงาน แต่จะแกะสลักสิ่งของแทนใจมอบให้แทน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือถาดนิบุทานินั่นเอง

ตุ๊กตาโบลตะ

โบลตะ นิงเงียวเป็นตุ๊กตาที่ทำขึ้นด้วยการเชื่อมสลักเกลียว น็อต แหวนรอง และส่วนประกอบอื่น ๆ ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเมืองมุโระรัง เมืองแห่งเหล็กประจำเกาะฮอกไกโด ตุ๊กตาโบลตะสูงห้าเซนติเมตรมาในท่าทางต่างๆ ถึง 100 ท่า โดยแต่งตัวเป็นขุนศึก นักดนตรี นักร้อง นักเทนนิส ผู้ประกอบพิธีชงชา นักดาราศาสตร์ นักคิด และอื่น ๆ อีกมากมาย

ซุปแกงกะหรี่

อาหารจานนี้เป็นแกงกะหรี่ที่อยู่ในรูปแบบของซุปแสนอร่อย อาหารรสเผ็ดจานนี้เต็มไปด้วยผักตามฤดูกาล เช่น ฟักทอง ฝักกระเจี๊ยบ และรากบัว ในซุปมักจะใส่เนื้อด้วย โดยมีตั้งแต่เนื้อวากิวไปจนถึงเนื้อปูหิมะฮอกไกโด

ซัปโปโร ราเม็ง

อาหารที่ให้ความอบอุ่นในฤดูหนาวชามนี้ มีอยู่บนเมนูของร้านขายราเม็งต่างๆ ทั่วเมืองซัปโปโร และเมืองต่างๆ ในภูมิภาคฮอกไกโด ราเม็งซัปโปโรจะเสิร์ฟในซุปมิโซะเข้มข้นและโรยหน้าด้วยเนย ข้าวโพดหวาน ถั่วงอก และเนื้อหมู

งานฝีมือไอนุแบบดั้งเดิม

ฮอกไกโดเป็นเกาะเหนือสุดของญี่ปุ่นและเป็นบ้านเกิดของชาวไอนุ ชนพื้นเมืองที่ให้ความเคารพแก่ธรรมชาติอย่างลึกซึ้งและเชื่อว่าพระเจ้าอยู่ในทุกที่ ในอดีต คนกลุ่มนี้ดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์ จับปลา และออกหาอาหาร และสร้างสิ่งของสวยงามมากมายอย่างเช่นมีดและเสื้อผ้าเพื่อใช้งานในชีวิตประจำวัน

คุชิโระ คัทเทะด้ง

เมื่อมาถึงตลาดอาหารทะเลคุชิโระวาโชะ แนะนำให้ซื้อข้าวเปล่าหนึ่งชามและออกเดินสำรวจซุ้มจำหน่ายอาหารต่างๆ ที่มีอาหารทะเลสดๆ ให้ลิ้มลอง ในราคาที่เหมาะสม เลือกสรรสิ่งที่ชอบเติมลงในชามให้มากที่สุดตามที่คุณต้องการ

บทความจาก https://www.jnto.or.th/

 

10 หนังสือท่องเที่ยว หลังเปิดประเทศเราต้องไป

0
Hike in Grand Canyon National Park

ปิดประเทศกันมาหลายปี ตอนนี้หลายๆประเทศกำลังเริ่มเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว เช่นกันเมืองไทยของเรากำลังพร้อมรับนักท่องเที่ยวโดยลดขั้นตอนการตรวจโรค แอดขอแนะนำหนังสือท่องเที่ยวที่น่าเก็บสะสมไว้เพื่อใช้วางแผนเที่ยวกัน

เที่ยวรัสเซีย RUSSIA

พาคุณเที่ยว “รัสเซีย” แบบจัดเต็ม ในเมืองมอสโคว เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก และเมืองรอบๆ พบกับสุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง ชมวัง วิหารแบบอลัการ แถมยังได้ตามล่าแสงเหนือที่มูร์มันสค์ ครบรสทั้งที่เที่ยวไฮไลท์ห้ามพลาด ไม่ว่าจะเป็น พระราชวังเครมลิน Kremlin Palace, จตุรัสแดง Red Square, มหาวิหารเซนต์บาซิล (St. Basils Cathedral), พระราชวังแคทเธอรีน พระราชวังพาฟลอฟสก์ และอื่นๆ อีกมากมาย ที่มีสถาปัตยกรรมอันแสนสวยงาม และยังโดดเด่นในเรื่องประวัติศาสตร์อีกด้วย โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด พร้อมแผนที่ และภาพประกอบสี่สีสวยงามตลอดทั้งเล่ม สามารถใช้เป็นคู่มือการเดินทางได้อย่างมั่นใจ

SWISS สวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวเมืองเก่า ขุนเขาเสียดฟ้า หลังคายุโรป

สวิตเซอร์แลนด์ น่าจะเป็นดินแดนในฝันอันดับต้นๆ ของบรรดาประเทศในยุโรปที่คน ไทยอยากไปเที่ยวกัน ด้วยความที่มีภูมิประเทศแปลกพิสดารด้วยเทือกเขาสูงเสียดฟ้า น้ำตกจาก หน้าผาสูง ทะเลสาบสวย บ้านเมืองวัดวาหรือปราสาทราชวังดูเก่าโบราณขรึมขลัง ถึงแม้จะไม่โอ่อ่า อลังการแบบประเทศในยุโรปอื่นๆ แต่ก็แฝงด้วยความน่าสนใจ หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปเที่ยวสวิส ทั้งในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีมาแสนนาน แต่พัฒนาให้ เข้าถึงได้ด้วยมือมนุษย์และเทคโนโลยีของยุคใหม่ เช่นรถไฟขึ้นเขา รถกระเช้า เรือล่องทะเลสาบ จุดชม วิวยอดเขา ตลอดจนพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ประวัติศาสตร์ และเมืองเก่าโบราณที่เกิดจากการรวมตัวของ ชนเผ่าต่างๆ ที่หลากหลายทั้งภาษาและวัฒนธรรม ที่ประกอบกันขึ้นเป็นสมาพันธรัฐสวิสในปัจจุบัน

ไม่มีการเดินทางครั้งใดที่สูญเปล่า

หนังสือเล่มนี้ได้รวมภาพถ่ายมุมสวย ๆ หลากหลายภูมิภาคในญี่ปุ่น พร้อมประโยคสั้น ๆ ที่เป็นแรงบันดาลใจในการเดินทางและใช้ชีวิต ทุกการเดินทาง จะมีเรื่องราวให้เราได้จดจำเสมอ ซึ่ง “รุจ ศุภรุจ” ผู้ชายที่หลงรักประเทศญี่ปุ่นได้ถ่ายทอดออกมาได้สวยงามและน่าค้นหาเป็นอย่างยิ่ง! แล้วคุณจะรู้ว่าทุกครั้งที่คุณก้าวขาออกไป เราจะเติบโตขึ้นเสมอ และไม่ว่าจุดหมายจะเป็นอย่างไร มันก็ไม่มีทางสูญเปล่า

สวัสดีไนจีเรีย1 (NIGERIA here i come)

เล่าประสบการณ์การทำงานและชีวิตตัวเอง เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จึงอัดแน่นด้วยเรื่องราวชวนอ่านมากมาย น่าอ่านเพราะผู้เขียนเป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์ แค่อาชีพก็น่าสนใจแล้ว ยิ่งเป็นการทำงานในอุตสาหกรรมสำรวจและขุดเจาะน้ำมัน ที่อยู่ไกลถึงน่านน้ำอ่าวกินี ประเทศไนจีเรีย ทวีปแอฟริกาโน่น โอกาสที่จะได้รู้เรื่องราวแบบนี้ไม่ได้มีกันง่ายๆ นะ ต้องขอบคุณการระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้ช่วงที่ผู้เขียนกลับมาเมืองไทยแล้วบินกลับไปไนจีเรียไม่ได้ เขาจึงใช้โอกาสนั้นรวบรวมเรื่องที่เคยเขียนโพสต์ไว้ในเพจเฟซบุ๊ก ‘นัทแนะ’ มาพิมพ์รวมเล่มเป็นหนังสือ และเปิดพรีออเดอร์ขายผ่านเพจตัวเอง ทำให้หนังสือเล่มนี้ได้ถึงมือนักอ่านอีกหลายคน อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว เชื่อว่าภาพประเทศไนจีเรียในความคิดของคนอ่านคงเปลี่ยนไป อย่างน้อยข้อมูลที่ได้รับก็มาจากผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นจริงๆ โดยเฉพาะในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่ร่ำลือกันว่าไนจีเรียเป็นประเทศที่มีการลักพาตัวชาวต่างชาติ และยังมีการระบาดของโรคมาลาเรียที่คร่าชีวิตคนได้ ซึ่งผู้เขียนนำมาถ่ายทอดไว้โดยแฝงด้วยอารมณ์ขัน และให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับกาฬทวีปที่คนไทยไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไหร่นัก

เถื่อนแปด

“เถื่อนแปด” พบการเดินทาง 8 ทริปดิบเถื่อนที่พ่อแม่ไม่อยากให้ไป แต่วรรณสิงห์ก็ไปอยู่ดี – หลงทางกลางนามิบ -ขยิบตาให้เช เกวารา -เผชิญหน้าชาวโสมแดง -ร้อนแรงกับสาวยุ่นเอวี -มีฮาที่มาไซมารา -ผจญซาฟารีกับอาแม่ -ร่อแร่ที่คิลิมันจาโร -โผล่ไปสนทนากับตาลิบัน >ทั้งหมดนี้รวมอยู่ใน “เถื่อนแปด

สุดขอบฟ้า ก็แค่ปากซอย

สุดขอบฟ้า ก็แค่ปากซอย การเดินาทาง การท่องเที่ยวทางจักรยายยนต์ แรงบันดาลใจ สิบแปดเรื่องราวของเหล่านักบิดที่เชื่อว่าชีวิตมีแต่ความเป็นไปได้ หากคุณมีความฝันจะทำบางอย่าง หนังสือเล่มนี้อาจนำเสนออะไรบางอย่างให้คุณได้ หากคุณไม่มีความฝัน…บางทีคุณแค่อาจไม่ได้ยินมัน… เสียงความฝันที่ชัดเจนว่าโตแล้วอยากจะทำน่ะ เสียงจิตวิญญาณที่ร่ำร้องขอชีวิตจากคุณน่ะ ถ้าเสียงเหล่านั้นมันหายไปหมดแล้ว บางที​ หนังสือเล่มนี้อาจทำให้คุณกลับมาได้ยินเสียงนั้น​อีกครั้ง…

ใครๆ ก็ไปเที่ยวสิงคโปร์

“ใครไ ก็ไปเที่ยวสิงคโปร์” เล่มนี้เป็นฉบับปรับปรุงใหม่ เพราะเล่มเดิมนั้นมีเสียงติจากท่านผู้อ่านหลายๆ ท่านว่าเนื้อหาดีแต่รูปเล่มไม่ค่อยสวย เหมือนหนังสือวิชาการบ้างล่ะ เหมือนหนังสือติวเข้มอาจารย์อุ๊บ้างล่ะ หลังจากที่รับข้อเสนอแนะติชม ผมจึงอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ จึงกลับไปสิงคโปร์ใหม่ได้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ภาพถ่ายและเรื่องราวจากสิงคโปร์มาถ่ายทอดให้ทุกท่านฟังใหม่ “ใครๆ ก็ไปเที่ยวสิงคโปร์” ฉบับปรับปรุงนี้ เนื้อหาจึงเข้มข้นเจาะลึกมากกว่าของเดิมพร้อมภาพประกอบใหม่หมด สิงคโปร์ เกาะเล็กๆ แต่มีสถานที่ท่องเที่ยวเกิดขึ้นมาใหม่ๆ ตลอดเวลาและแต่ละแห่งอยู่ไม่ไกลกัน สามารถเดินทางไปถึงได้แบบง่ายๆ ด้วยระบบขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว

เที่ยวได้ทั้งปี 99 ที่ทั่วไทย

เที่ยวได้ทั้งปี 99 ที่ทั่วไทย หนังสือท่องเที่ยว

เที่ยวไม่ง้อไกด์ มาเลเซีย

พาเที่ยวเต็มอิ่ม 7 วัน ในมาเลเซียครบทุกเมืองท่องเที่ยวชื่อดัง ซึ่งเนื้อหาละเอียดอัดแน่นตั้งแต่ไฮไลต์ห้ามพลาด เมนูต้องลอง สถานที่เที่ยวพร้อมการเดินทางครบทุกเมือง และยังแนะนำการเตรียมตัวต่างๆ

ศศิ สเก็ตซ์บุ๊ค ไต้หวัน ไดอารี่ ไทเป

หนังสือบันทึกการเดินทางท่องเที่ยวด้วยภาพ Sasi’s Sketch book Taiwan Diary Taipei เล่มนี้พาไปเที่ยวไต้หวัน ตามสไตล์พี่ศศิ พาไปร้านเครื่องเขียนเด็ดๆ สายอุปกรณ์ไม่ควรพลาด พากินของขึ้นชื่อ ตามหาฉากแอนิเมชั่น สปิริตอะเวย์ ตามรอยศิลปินคนโปรดจิมมี่ เลี่ยว ดีงามมากเล่มนี้ ภาพสวยมาก ศศิจัดเต็มเล่มนี้หนาถึง 180 หน้า สนุกและได้แรงบันดาลใจเต็มเล่ม

บทส่งท้าย

อย่างไรก็ตาม การเดินทางท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ นักท่องเที่ยวยังคงต้องให้ความระมัดระวังเรื่องการแพ่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ โดยเฉพาะโรคโควิด-19 หากใส่หน้ากากได้ก็ควรทำเป็นดีที่สุด

เปิดเหมืองขุดเหรียญดิจิตอล อาชีพเสริมสร้างรายได้ดี

0

วันนี้ผมขอมาเล่าเรื่องการทำงานอีกประเภทที่เป็นงานถนัดโดยน้อยคนจะรู้ว่าผมเป็นช่างคอมฯมาก่อน วันนี้ยุคนี้เราต้องเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายครับ ผมขุดวิชาเก่าที่เคยเป็นช่างประกอบคอมพิวเตอร์ มาประกอบเครื่องขุดเหรียญดิจิทัล เพื่อขุดเองในบ้าน ไม่น่าเชื่อว่ามันสร้างรายได้มากพอสมควรจริงๆ จนเพื่อนๆที่สนิทจ้างให้ผมทำเครื่องให้ แต่พอทำไปทำมา จากอาชีพเสริมก็เป็นอาชีพหลักได้เลยครับ

หากถามว่าอาชีพขุดเหรียญฯนี้มีความเสี่ยงอะไรไหม
การกู้เงินมาซื้อจะได้ไหม ผมขอตอบแบบนี้นะครับ

การลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงขอเน้นทุกๆอาชีพเลย หากมีเงินเย็นที่ฝากธนาคารไว้รอกินดอกเบี้ย โดยได้ผลตอบแทนไม่เกิน1%ต่อปี ส่วนตัวผมก็มองว่ามันก็มีความเสี่ยงที่ค่าเงินมันลดลงไปเรื่อยๆ หรือเงินเฟ้อ ทำให้เงินดอกเบี้ยที่ได้มา ไม่ได้ทำให้เงินในบัญชีมีมากขึ้นแต่มูลค่ามันจะลดลง จงนำเงินเย็นนี้มาเพิ่มรายได้จะดีกว่าครับ

หากไปกู้เงินมาซื้อเครื่องขุดฯ ผมไม่แนะนำเพราะคุณจะต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน ซึ่งบางเดือนเรายังไม่ขายเหรียญ เราต้องสะสมไว้เก็งกำไร ขายทีเดียวเมื่อเหรียญมีราคาที่ดีที่สุด ทำให้คุณต้องหาเงินจากทางอื่นเอาไปจ่ายดอกเบี้ยก่อน อาจจะทำให้หมุนเงินไม่ทัน

เครื่องขุดเหรียญดิจิทัลนี้ทำงานทำเงินได้อย่างไร

ผมขออธิบายแบบชาวบ้านๆ จะได้เห็นภาพกันมากยิ่งขึ้น เริ่มจากคนสองคนที่เค้าจะโอนเหรียญดิจิทัลให้กัน เค้าจะต้องมีคนตรงกลางทำหน้าที่ยืนยันการทำธุรกรรมนั้นๆ เพื่อยืนยันว่าต้นทางโอนเงินไปปลายทางถูกต้อง โดยการโอนเหรียญครั้งนี้จะมีเครื่องขุดเหรียญฯ หลายๆเครื่องช่วยกันยืนยัน Transaction นี้แล้วนำไปบันทึกในบล็อคเชน ที่แก้ไขไม่ได้ แต่สามารถตรวจสอบได้ เมื่อการยืนยันเสร็จ ทุกเครื่องขุดฯ ก็จะได้เงินรางวัลหรือค่าธรรมเนียมในการโอนครั้งนั้นไปแบ่งกัน ขออธิบายแบบง่ายๆไว้อย่างนี้ครับ ซึ่งจะมีรายละเอียดอีกมากมาย ซึ่งไม่ยากเกินไปที่จะเข้าใจ

หากเราเปิดเครื่องขุดฯ นี้ไว้24ชั่วโมง ก็จะทำให้เราทำการยืนยัน(ขุดเหรียญ) ได้ตลอดเวลา โดยมีการ์ดจอหรือ GPU (Graphic Processing Unit) เป็นหัวขุดซึ่ง GPU ก็มีหลายๆรุ่นมากๆ ถ้าเป็นการ์ดจอที่มีกำลังสูงหรือแรงขุดสูงราคาจะแพงเป็นเงาตามตัว บางรุ่นราคาต่อการ์ดจอสูงถึงหนึ่งแสนบาทเลยทีเดียว ทำให้ราคาเครื่องขุดถึงแพงครับ

ในทุกวันนี้การ์ดจอหาซื้อยากมาก ที่มีขายตามร้านคอมฯ เราต้องซ์้อพร้อมประกอบคอมฯ จึงทำให้ต้นทุนยิ่งสูงไปมากๆ แต่ผมติดต่อซื้อการ์ดจอตรงจากโรงงาน จึงทำให้การประกอบเครื่องของเราไม่มีปัญหาการ์ดจอขาดแคลน

สนใจเครื่องขุดโปรดติดต่อได้ที่นี่

:: GPU HUB ::
Mob: 0815664949
Line OA: @gpuhub
FB: https://m.me/gpuhub.in.th
Web: https://gpuhub.in.th

#เครื่องขุดเหรียญดิจิตอล #gpuhub #เครื่องขุดบิทคอยน์ #เครื่องขุดเหรียญบิตคอยน์ #บริการใจจริง #gpumining #bitcoin #ethereum #cryptocurrency

เหรียญดิจิทัลราคาตก อย่าเพิ่งถอดใจ ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้

0

เหรียญตก ขุดดีไหม!!!! รอให้เหรียญขึ้นก่อนค่อยตัดสินใจดีไหม!!!!!
เหรียญตก ค่าดิฟอ่อน ขุดได้มากขึ้น คือช่วงโกยและดองเหรียญ
เหรียญขึ้น ค่าดิฟแข็ง ขุดได้น้อย คือช่วงเอาของมาปล่อยขายได้กำไร

สายขุดไม่ติดดอย ขายกินได้ทุกช่วงราคา หรือจะเก็บเก็งกำไรในอนาคตก็ตามใจ

เหรียญตกมีหลายสาเหตุ

 1. ตกใจข่าวการเงินโลก กระทบตลาดหุ้น กระทบใจตลาดคริปโท
 2. ระบบคริปโท ล่ม อันนี้จะรุนแรงมาก แต่ยังไม่มีเหตุการณ์
 3. การเมืองการปกครองออกกฎไม่รับเหรียญคริปโท เช่นในประเทศจีน แต่ไทยมี กม.รับรอง จึงเป็นอาชีพที่ถูกกม.
 4. เหรียญตกเป็นช่วงๆ ตามแรงเทขายของวาฬหรือนายทุนใหญ่ คนที่กระทบคือพวกสายเทรดเพราะอาจจะติดดอย แต่เราขุดก็ขุดไปเรื่อยๆ รอจังหวะขายทำกำไรอย่างเดียว

อาชีพการขุดเหรียญ ข้อดีคือมีความเสี่ยงเหมือนกันแต่ต่ำ (มีธุรกิจอะไรบ้างไม่เสี่ยง แนะนำด้วย) หากได้เข้ามาสู่วงการแล้ว หน้าที่หลักๆคือขุดเหรียญรอ ขุดดองไว้ยิ่งดี เมือเหรียญราคาพุ่ง เราก็สามารถขายทำกำไรได้ทันที หากมัวแต่รอให้เหรียญขึ้นก่อนแล้วค่อยซื้อเครื่องขุด คุณต้องขุดอีกเป็นเดือนกว่าจะสะสมเหรียญได้มากพอสำหรับขายทำกำไร คุณอาจจะเสียโอกาสไปทันทีเช่นกับตอนที่ BTC ขึ้นไปที่2ล้านบาท หลายคนที่ขายBTCตอนนั้น ทำกำไรกันได้เน้นๆเลย โอกาศแบบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ เท่าที่รู้มีแค่1ครั้งที่ผ่านมา และBTCกำลังจะสร้างโอกาสได้อีกเพราะราคาตอนนี้ลงมาเยอะแล้ว ตามหลักการราคาเหรียญต่างๆมีโอกาสจะกลับไปที่จุดเคยสูงสุด การขุดนี้ทำให้มีรายได้ ได้ดีกับคนที่พร้อมเท่านั้นจริงๆครับ

เครื่องขุดของเราขุดได้ทุกเหรียญเช่น Ergo RVN ETH Bitcoin Shiba Inu ทำไม่เป็นมึโค้ชประกบสอนและทำให้ สินค้าเป็นของมือหนึ่งมีประกันยาว3ปี ใช้ไฟฟ้าบ้านทั่วไป ไม่ต้องขอ3เฟส ติดพัดลม ไม่ต้องเปิดแอร์ ลดต้นทุน

{{{ ประกันไทย ทุกชิ้น }}}

{{{ รับบัตร Visa Master หรือ ผ่อน 0% }}}

============
✴️พิกัดร้าน: https://g.page/gpuhubinth
✴️รีวิว5ดาว: https://www.facebook.com/gpuhub.in.th/reviews/
✴️รายการสินค้า: https://www.facebook.com/gpuhub.in.th/shop/
✴️เวลาทำการ: 09:00 – 18:00 น.
✴️เทคนิคซัพพอร์ต: 09:00 – 23:00 น.
✴️เบอร์ติดต่อ: 081-566-4949

การส่งสินค้าและติดตั้ง
กทม. ปริมณฑล ติดตั้งฟรี ส่งฟรี
ต่างจังหวัด คิดตามระยะทาง ติดตั้งฟรี

เครื่องขุดบิตคอยน์นี้ มีอายุการใช้งานและขุดเหรียญอะไรได้บ้าง

0

ด้วยคุณสมบัติของ เครื่องขุดเหรียญดิจิตอล ที่ใช้การ์ดจอโดยที่เราใช้ประกอบเป็นเครื่องขุดนี้ จะมีอายุการใช้งานยาวนานหลายปีหรือมาากว่า3ปี ทั้งนั้นทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้การดูแล เครื่องขุดเหรียญดิจิตอล อย่างดีด้วยเช่นตั้งไว้ในที่สะอาดไม่มีฝุ่น เพื่อยืดอายุการใช้งานของใบพัดและลดความร้อนให้ตัวการ์ดจอ ถ้ามีแอร์จะยิ่งยืดอายุการใช้งานนานปี เครื่องของเรานั้นลงโปรแกรมขุดเหรียญหลักๆคืออีเธอร์เรียม แต่ถ้าต้องการขุดเหรียญอื่นๆก็สามารถทำได้เช่น เหรียญนก เหรียญเต่า เหรียญหมด เหรียญออโก้ และอื่นๆมากมาย

หากสนในเครื่องขุด ผมเสนอเครื่องมารตฐานให้ดังนี้

🔘RTX3070 x6 = แรงขุด363 MH/s
🔸รายได้เฉลี่ยรายวัน 690 บาท
🔸รายได้เฉลี่ยเดือน 20,719. บาท
🔹ค่าไฟฟ้ารายวัน 75 บาท
🔹ค่าไฟฟ้ารายเดือน 2,246 บาท
🎀ราคาเครื่องขุด 369,900 บาท
สนใจ💬 https://m.me/gpuhub.in.th

✴️เบื้องต้น สินค้าทุกชิ้นของเราเป็นของมือ1 มีการรับประกัน และจับมือสอนการใช้งานจนเป็น หากไม่มีความรู้เลย ต้องศึกษาอะไรเพิ่มเติมบ้าง
🔥ทีมงานวิศวกรของเราสอนให้ทั้งหมดฟรี
🔥การเปิดบัญชีที่ Binance Bitkub Satang
🔥การสร้างกระเป๋าเงินดิจิตอลหรือ Digital Wallet
🔥Hardware Wallet คืออะไร
🔥การโอนเหรียญมาเก็บให้ปลอดภัย
🔥การถอนเงินบาทออกมาใช้
🔥สอนการบำรุงรักษาเครื่อง
🔥การดูการทำงานของเครื่อง
🔥การดูยอดเงินที่ได้ผ่านมือถือและผ่านคอมพิวเตอร์
🔥สอนการป้องกันกระเป๋าเงินดิจิตอล ไม่ให้เงินหาย ไม่ให้โดนแฮก

.
✴️พิกัดร้าน https://g.page/gpuhubinth?share
** แวะมาชมความมั่นคงของร้านเราก่อนตัดสินใจได้ โปรดนัดล่วงหน้า เนื่องจากสถานการณ์โควิด
.
✴️สั่งประกอบริก Line OA @gpuhub หรือคลิก https://lin.ee/hf7HGcH
.
:: GPU HUB ::
Mob: 0815664949
Line OA: @gpuhub
FB: https://m.me/gpuhub.in.th
Web: https://gpuhub.in.th

เครื่องขุดเหรียญ กินไฟเท่าไหร่

0

ตอบคำถามสมาชิก เครื่องขุดเหรียญดิจิตอล ที่มีแรงขุดสูงๆ ยิ่งทำให้ได้ค่าตอบแทนจากเหมืองมากกว่าและสิ่งที่ตามมาคือค่าใช้จ่ายของค่าไฟฟ้าที่จะรวมมาในใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า แต่ก็เป็นส่วนเล็กๆที่การขุดนั้นยังคุ้มอยู่ เช่นตัวอย่างต่อไปนี้จะทำให้เห็นรายได้ที่จะได้รับและค่าไฟฟ้าที่จะต้องจ่ายเพิ่ม

เครื่องขุดเหรียญดิจิทตอล GPU HUB

🔘RTX3070 x8 = แรงขุด485 MH/s
🔸รายได้เฉลี่ยรายวัน 947 บาท
🔸รายได้เฉลี่ยเดือน 28,411 บาท
🔹ค่าไฟฟ้ารายวัน 99 บาท
🔹ค่าไฟฟ้ารายเดือน 2,995 บาท
🎀ราคาเครื่องขุด 495,900 บาท
💬สนใจ https://m.me/gpuhub.in.th

สนใจเครื่องขุดเหรียญบิตคอยน์หรือเครื่องขุดเหรียญดิจิตอล ดูรายละเอียดด้านล่างนี้ติดต่อได้เลยครับ

✴️เบื้องต้น สินค้าทุกชิ้นของเราเป็นของมือ1 มีการรับประกัน และจับมือสอนการใช้งานจนเป็น หากไม่มีความรู้เลย ต้องศึกษาอะไรเพิ่มเติมบ้าง
🔥ทีมงานวิศวกรของเราสอนให้ทั้งหมดฟรี
🔥การเปิดบัญชีที่ Binance Bitkub Satang
🔥การสร้างกระเป๋าเงินดิจิตอลหรือ Digital Wallet
🔥Hardware Wallet คืออะไร
🔥การโอนเหรียญมาเก็บให้ปลอดภัย
🔥การถอนเงินบาทออกมาใช้
🔥สอนการบำรุงรักษาเครื่อง
🔥การดูการทำงานของเครื่อง
🔥การดูยอดเงินที่ได้ผ่านมือถือและผ่านคอมพิวเตอร์
🔥สอนการป้องกันกระเป๋าเงินดิจิตอล ไม่ให้เงินหาย ไม่ให้โดนแฮก

.
✴️พิกัดร้าน https://g.page/gpuhubinth?share
** แวะมาชมความมั่นคงของร้านเราก่อนตัดสินใจได้ โปรดนัดล่วงหน้า เนื่องจากสถานการณ์โควิด
.
✴️สั่งประกอบริก Line OA @gpuhub หรือคลิก https://lin.ee/hf7HGcH
.
:: GPU HUB ::
Mob: 0815664949
Line OA: @gpuhub
FB: https://m.me/gpuhub.in.th
Web: https://gpuhub.in.th

เครื่องขุดเหรียญดิจิตอล

0
เครื่องขุดเหรียญดิจิทตอล GPU HUB

หากจะลงทุนทำธุรกิจอะไรสักย่าง หากมีเงินทุนที่1ล้านบาท ในเวลานี้มีธุรกิจใดบ้างที่จะคืนทุนภายใน1-2ปี หรือเร็วกว่านั้น และใช้แรงงานคนน้อยเพียง1-2คน ลองเปรียบเทียบดูหลายๆธุรกิจก่อนการตัดสินใจ แต่ธุรกิจขุดเหรียญดิจิตอลนี้ก็ไม่ควรถูกมองข้าม มันน่าสนใจและตอบโจทย์ให้หลายๆคนเลยทีเดียวครับ

✴ยุคโควิด หากินยาก ลงทุนอะไรจะคุ้มค่าบ้าง หันมาลองพิจารณาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเครื่องขุดเหรียญดิจิทัล ทำงานและทำงานตอนคุณนอนหลับ (ถูกกฎหมาย)

🔥🔥เครื่องขุดเหรียญดิจิตอล มีอายุการใช้งานนาน ลดต้นทุน ใช้แรงคนเพียง1คน และ
🔥ไม่ต้องมีลูกจ้าง
🔥ไม่ต้องมีปัญหาการถูกฟ้องเลิกจ้าง
🔥ไม่ต้องเสี่ยงโดนเทศกิจจับ
🔥ไม่ต้องหาทำเลค้าขาย
🔥ไม่ต้องง้อลูกค้า
🔥ไม่ต้องเช่าที่
🔥ไม่ต้องสต๊อกวัตถุดิบ
🔥ไม่ใช่การพนัน
🔥ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่

เครื่องขุดของเราขุดได้ทุกเหรียญเช่น Ergo RVN ETH Bitcoin Shiba Inu ทำไม่เป็นมึโค้ชประกบสอนและทำให้ สินค้าเป็นของมือหนึ่งมีประกันยาว3ปี ใช้ไฟฟ้าบ้านทั่วไป ไม่ต้องขอ3เฟส ติดพัดลม ไม่ต้องเปิดแอร์ ลดต้นทุน {{{ ประกันไทย ทุกชิ้น }}} {{{ รับบัตร Visa Master หรือ ผ่อน 0% }}}

✴️พิกัดร้าน: https://g.page/gpuhubinth
✴️รีวิว5ดาว: https://www.facebook.com/gpuhub.in.th/reviews/
✴️รายการสินค้า: https://www.facebook.com/gpuhub.in.th/shop/
✴️เวลาทำการ: 09:00 – 18:00 น.
✴️เทคนิคซัพพอร์ต: 09:00 – 23:00 น.

✴️เบอร์ติดต่อ: 081-566-4949

การส่งสินค้าและติดตั้ง
กทม. ปริมณฑล ติดตั้งฟรี ส่งฟรี
ต่างจังหวัด คิดตามระยะทาง ติดตั้งฟรี

✴แนะนำธุรกิจทำเหมืองขุดเหรียญบิตคอย อีเธอเรียม (Ethereum) แม้กระทั้งตอนที่คุณหลับ เงินก็ไหลเข้ากระเป๋าดิจิตอล จะมีอะไรดีกว่านี้
💸ถ้าเป็นเงินเย็นนั้นคือได้กำไรตั้งแต่ตอนเสียบปลั๊ก
💸ถ้าคุณพร้อมก็ต้องลุย “คนทำไม่พูด คนพูดไม่ทำ”
✴ถูกกฎหมายไทย 100% โดยมี กลต.ไทย รับรองการเบิกถอนเงินผ่าน exchange ไทย Bitkub


✴ค่าใช้จ่ายมี2ส่วน

1.ค่าเครื่อง จ่ายหนเดียวตอนซื้อเครื่องขุด

2.ค่าไฟฟ้ารายเดือน หรือ การกินไฟฟ้า


✴หลังจากมีเครื่องแล้วต้องทำอะไร
🥳ใช้ชีวิตปกติ ตื่นเช้ารดน้ำต้นไม้ กินข้าวกับครอบครัว ออกไปเที่ยว ไปทำงานเดิมที่มีหรือไม่มี แล้วเปิดมือถือเช็คสถานะของอุปกรณ์ว่าทำงานปกติหรือไม่ เงินเข้าเท่าไหร่แล้ว ให้สะสมไว้ พยายามไม่ถอนมาใช้ เพื่อรอโอกาสที่ค่าเงินมีราคาที่สูงขึ้นแล้วขายทำกำไร
🥳เงินจะเข้าเป็นสกุล ETH หรือ Bitcoin หรือเหรียญอื่นๆแล้วแต่ต้องการ แนะนำ ETH หมายความว่า ราคาตลาดจะขึ้นจะลง เราไม่สนใจ ไว้รอขายตอนราคาขึ้นอย่างเดียว
🥳สามารถปล่อยเงินกู้เป็น ETH มีรายได้เสริมเพิ่ม ผ่าน Exchange Binance (เป็นทางเลือก)

✴ถ้าท่านใดพร้อมสั่งเครื่องวันนี้ – พรุ่งนี้รับเครื่องที่ Lab ของเรา (ประกอบ1-2วัน) นำเครื่องกลับบ้าน เพียงเสียบปลั๊กแล้วรับตังค์
✴รายละเอียดสเปคเครื่องขุด ขุดได้ทั้ง ETH,Bitcoinและเหรียญอื่นๆ

รายละเอียดชุดแนะนำ

✅Base on ETH at 71,533.2648 THB ค่าเฉลี่ยอาจเปลี่ยนแปลงได้
✅ค่าเฉลี่ยรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อให้เข้าใจง่าย
✅ค่า MHs มาตรฐาน ยังไม่ได้ Over Clock

🔘GTX1660 Super x 4 = แรงขุด 127 MH/s
🔸รายได้เฉลี่ยรายวัน 245 บาท
🔸รายได้เฉลี่ยเดือน 7,310 บาท
🔹ค่าไฟฟ้ารายวัน 35 บาท
🔹ค่าไฟฟ้ารายเดือน 1,037 บาท
🎀ราคาเครื่องขุด โปรดสอบถามทางแชทด้านล่างเนื่องจากราคาไม่คงที่

💬สนใจ https://m.me/gpuhub.in.th

🔘RTX3070 x6 = แรงขุด363 MH/s
🔸รายได้เฉลี่ยรายวัน 690 บาท
🔸รายได้เฉลี่ยเดือน 20,719. บาท
🔹ค่าไฟฟ้ารายวัน 75 บาท
🔹ค่าไฟฟ้ารายเดือน 2,246 บาท
🎀ราคาเครื่องขุด โปรดสอบถามทางแชทด้านล่างเนื่องจากราคาไม่คงที่
💬สนใจ https://m.me/gpuhub.in.th

.
✴️เบื้องต้น สินค้าทุกชิ้นของเราเป็นของมือ1 มีการรับประกัน และจับมือสอนการใช้งานจนเป็น หากไม่มีความรู้เลย ต้องศึกษาอะไรเพิ่มเติมบ้าง
🔥ทีมงานวิศวกรของเราสอนให้ทั้งหมดฟรี
🔥การเปิดบัญชีที่ Binance Bitkub Satang
🔥การสร้างกระเป๋าเงินดิจิตอลหรือ Digital Wallet
🔥Hardware Wallet คืออะไร
🔥การโอนเหรียญมาเก็บให้ปลอดภัย
🔥การถอนเงินบาทออกมาใช้
🔥สอนการบำรุงรักษาเครื่อง
🔥การดูการทำงานของเครื่อง
🔥การดูยอดเงินที่ได้ผ่านมือถือและผ่านคอมพิวเตอร์
🔥สอนการป้องกันกระเป๋าเงินดิจิตอล ไม่ให้เงินหาย ไม่ให้โดนแฮก


.
✴️พิกัดร้าน https://g.page/gpuhubinth?share
** แวะมาชมความมั่นคงของร้านเราก่อนตัดสินใจได้ โปรดนัดล่วงหน้า เนื่องจากสถานการณ์โควิด
.
✴️สั่งประกอบริก >> Line OA @gpuhub หรือคลิก https://lin.ee/hf7HGcH
.
:: GPU HUB ::
Mob: 0815664949
Line OA: @gpuhub
FB: https://m.me/gpuhub.in.th
Web: https://gpuhub.in.th
.

#gpuhub #เครื่องขุดเหรียญ #bitcoin #ethereum #เหรียญนก #เหรียญเต่า #เหรียญหมา #dogecoin #ขุดbitcoin #ขุดethereum #ขุดอีเธอร์เรียม #ขุดอีเธอร์เลียม

15,203FansLike
2,344FollowersFollow
27,496SubscribersSubscribe

Recent Posts