เที่ยวมหาสารคาม ปูทูลกระหม่อม พระธาตุนาดูน บ้านหม้อดินเผา งานบุญเบิกฟ้า58

  1516
  0

  “งานบุญเบิกฟ้าและกาชาด ฉลอง 150 ปี มหาสารคาม”
  กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 22 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 2558
  ณ สนาม หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม

  “ประเพณี บุญเบิกฟ้า” เป็นประเพณีที่ชาวอีสานได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา
  แต่โบราณ โดยเชื่อว่า เมื่อถึง วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุก ๆ ปี
  ฟ้าจะไข หรือ เปิดประตูให้ฝนตกลงสู่โลกมนุษย์ เป็นวันที่ชาวโลกมีความ
  อิ่มและมีความสมบูรณ์ที่สุด ดังนั้น ชาวอีสาน จึงถือเอาฤกษ์สำคัญนี้
  นำปุ๋ยคอก ที่ได้จากมูลโค กระบือ ไปใส่ในเรือกสวนไร่นา ของตนเอง
  อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการฟื้นฟู บำรุงดิน

  เหตุที่วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันที่จะให้อาหารแก่ดิน นั้น เพราะชาวอีสาน
  แต่อดีตเห็นว่า เดือน 3 ซึ่งในปี58นี้ตรงกับเดือนมกราคม เป็นเดือนที่ชาวอีสานจะเสร็จสิ้นจากการเพาะปลูก และเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้นสมบูรณ์
  ก่อนจะเริ่มต้นในฤดูกาลผลิตครั้งใหม่จึงต้องมีการเตรียมดิน บำรุงดินให้สมบูรณ์ รำลึกถึงบุญคุณพระแม่ธรณี พระแม่โพสพ ที่ได้ให้ผลผลิตแก่ชาวนา

  การจัดงานบุญเบิกฟ้าของจังหวัดมหาสารคามจึงมีคุณค่า
  ควรแก่การกินดีอยู่ดีของประชาชน ควรค่าแก่การสืบทอด ตลอดไป

  Previous articleรายการโลกใบใหม่ EP105 Easy Tokyo
  Next articleReview: Wireless IP Camera P2P