เที่ยวมหาสารคาม ปูทูลกระหม่อม พระธาตุนาดูน บ้านหม้อดินเผา งานบุญเบิกฟ้า58

161
0

“งานบุญเบิกฟ้าและกาชาด ฉลอง 150 ปี มหาสารคาม”
กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 22 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 2558
ณ สนาม หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม

“ประเพณี บุญเบิกฟ้า” เป็นประเพณีที่ชาวอีสานได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา
แต่โบราณ โดยเชื่อว่า เมื่อถึง วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุก ๆ ปี
ฟ้าจะไข หรือ เปิดประตูให้ฝนตกลงสู่โลกมนุษย์ เป็นวันที่ชาวโลกมีความ
อิ่มและมีความสมบูรณ์ที่สุด ดังนั้น ชาวอีสาน จึงถือเอาฤกษ์สำคัญนี้
นำปุ๋ยคอก ที่ได้จากมูลโค กระบือ ไปใส่ในเรือกสวนไร่นา ของตนเอง
อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการฟื้นฟู บำรุงดิน

เหตุที่วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันที่จะให้อาหารแก่ดิน นั้น เพราะชาวอีสาน
แต่อดีตเห็นว่า เดือน 3 ซึ่งในปี58นี้ตรงกับเดือนมกราคม เป็นเดือนที่ชาวอีสานจะเสร็จสิ้นจากการเพาะปลูก และเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้นสมบูรณ์
ก่อนจะเริ่มต้นในฤดูกาลผลิตครั้งใหม่จึงต้องมีการเตรียมดิน บำรุงดินให้สมบูรณ์ รำลึกถึงบุญคุณพระแม่ธรณี พระแม่โพสพ ที่ได้ให้ผลผลิตแก่ชาวนา

การจัดงานบุญเบิกฟ้าของจังหวัดมหาสารคามจึงมีคุณค่า
ควรแก่การกินดีอยู่ดีของประชาชน ควรค่าแก่การสืบทอด ตลอดไป

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.