เที่ยวกระบี่ บ้านเกาะกลาง บ้านมะหญิง ร้านอาหารกระชังปลา

    1282
    0

    บ้านเกาะกลาง มีวิถีชุมชนที่น่าสนใจ มีการปลุกข้าวสังข์หยด มีการทำเรือกอและจำลอง มีวิถีประมงที่ร่วมสัมผัสได้

    Previous articleบุกรางไฟข้าวหลามหนองมน เที่ยวเกาะขามสัตหีบ
    Next articleโรงแรม เอสทู บางแสน (S2)