ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว 4วัน3คืน

29
0

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว 4วัน3คืน
ซุปตาร์… ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2
กำหนดการเดินทาง เดือนเมษายน – ตุลาคม 2562

1กรุงเทพมหานคร –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติไทจงไทเป (VZ560 : 09.00-13.45)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก- ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
2ขนมพายสับปะรด-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-วัดหลงซาน-ร้านเครื่องสำอางค์-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง
3DUTY FREE-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
4หมู่บ้านสายรุ้ง-ท่าอากาศยานนานาชาติไทจง-กรุงเทพมหานคร (VZ561 : 14.30-17.15)
ช่วงการเดินทางราคารับได้
วันที่ 21 – 24 มิถุนายน 256214,888 12,888เต็ม
วันที่ 26 – 29 มิถุนายน 256214,888 12,888เต็ม
วันที่ 10 – 13 กรกฎาคม 256214,888 12,88824
วันที่ 17 – 20 กรกฎาคม 2562 (วันเข้าพรรษา)15,888 12,88830
วันที่ 19 – 22 กรกฎาคม 256214,888 12,88830
วันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 256214,888 12,88830
วันที่ 02 – 05 สิงหาคม 256214,88830
วันที่ 09 – 12 สิงหาคม 2562 (วันแม่)15,88826
วันที่ 11 – 14 สิงหาคม 2562 (วันแม่)15,88830
วันที่ 16 – 19 สิงหาคม 256214,88830
วันที่ 30 สิงหาคม – 02 กันยายน 256214,88830
วันที่ 04 – 07 กันยายน 256214,88830
วันที่ 18 – 21 กันยายน 256214,88830
วันที่ 25 – 28 กันยายน 256214,88830
วันที่ 02 – 05 ตุลาคม 256214,88830
วันที่ 06 – 09 ตุลาคม 256214,88830
วันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2562 **วันคล้ายวันสวรรคต รัช16,88830
วันที่ 16 – 19 ตุลาคม 256214,88830
วันที่ 18 – 21 ตุลาคม 256214,888เต็ม
วันที่ 20 – 23 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช)15,88830
วันที่ 23 – 26 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช)15,88830

จองโทร.02-742-2692 ในเวลาทำการ จ-ศ
สายด่วน 084-165-9949
ขอข้อมูลเพิ่มเติมทางไลน์แอ็ด @lokbaimai

ดาว์นโหลดกำหนดการเดินทาง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.