TOKYO FUJI OSAKA PREMIUM LAVENDER TG NRTKIX04

59
0
TOKYO FUJI OSAKA PREMIUM LAVENDER TGNRTKIX04
CODE PROGRAM : TGNRTKIX04
1กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ TG640 ( 22.10-06.20+1 น. )
2สนามบินนาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-โตเกียวสกายทรี(ถ่ายรูป)-ช๊อปปิ้งชินจูกุ-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก- Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์-ออนเซ็นธรรมชาติ
3ภูเขาไฟฟูจิชั้น.5( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ )-ทุ่งลาเวนเดอร์-ทะเลสาบฮามานาโกะ-นาโกย่า-ช๊อปปิ้งซาคาเอะ
4เมืองเกียวโต-แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น-ศาลเจ้าเฮอัน-การเรียนพิธีชงชา-วัดคินคะคุจิ-วัดคิโยะมิซุ-ย่านกิอน
5หุบเขามิโนะ-น้ำตกมิโนะ-เมืองนารา-วัดโทไดจิ-พระพุทธรูปไดบุทสึ-โอซาก้า-ช๊อปปิ้งชินไซบาชิ
6ปราสาทโอซาก้า( ด้านนอก )-เอ็กซ์โ ซิตี้-ห้างอิออน-สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า เที่ยวบินที่ TG673 ( 17.35-21.25 )-สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ช่วงการเดินทางราคารับได้#
29 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2562.BUS.138,88825
29 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2562.BUS.238,888FULL
06-11 มิถุนายน 256238,88827
13-18 มิถุนายน 256238,88830
20-25 มิถุนายน 256238,88827
27 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 256238,88830
05-10 กรกฎาคม 256238,88830
11-16 กรกฎาคม 256238,88824
19-24 กรกฎาคม 256238,88830
26-31 กรกฎาคม 256238,88830
02-07 สิงหาคม 256238,88830
09-14 สิงหาคม 256238,88830
23-28 สิงหาคม 256238,88830
30 สิงหาคม-04 กันยายน 256238,88830
06-11 กันยายน 256238,88830
13-18 กันยายน 256238,88830
20-25 กันยายน 256238,88830
27 กันยายน-02 ตุลาคม 256238,88830
28 กันยายน-03 ตุลาคม 256238,88825

จองทัวร์โทร.02-742-2692 ในเวลาทำการ จ-ศ
สายด่วน 084-165-9949 (24ชั่วโมง)
ขอข้อมูลเพิ่มเติมทางไลน์แอ็ด @lokbaimai

ดาว์นโหลดกำหนดการเดินทาง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.