TOKYO FUJI ซุปตาร์ ม่วงอมชมพู 2 5D3N XJ115

25
0
1วันแรก – กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง XJ600 23:45 – 08:00
2วันที่สอง – สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี – ชมดอกวิสทีเรีย ณ ศาลเจ้าคะเมอิโดะเท็นจิน – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ออนเช็นธรรมชาติ
3วันที่สาม – ภูเขาไฟฟูจิ – พิธีชงชาญี่ปุ่น – ชมทุ่งดอกพิงค์มอส – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้
4วันที่สี่ – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
5วันที่ห้า – สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง XJ601 09:15 – 13:45

ช่วงการเดินทางราคารับได้#
07 – 11 พฤษภาคม 256221,888FULL
08 – 12 พฤษภาคม 256219,888FULL
09 – 13 พฤษภาคม 256220,888FULL
10 – 14 พฤษภาคม 256220,888FULL
11 – 15 พฤษภาคม 256220,888FULL
12 – 16 พฤษภาคม 256219,888FULL
13 – 17 พฤษภาคม 256219,888FULL
14 – 18 พฤษภาคม 256219,888FULL
16 – 20 พฤษภาคม 256221,888FULL
17 – 21 พฤษภาคม 256221,888FULL
18 – 22 พฤษภาคม 256220,888FULL
20 – 24 พฤษภาคม 256219,888FULL
21 – 25 พฤษภาคม 256219,888FULL
22 – 26 พฤษภาคม 256220,888FULL
23 – 27 พฤษภาคม 256220,888FULL
24 – 28 พฤษภาคม 256221,888FULL
25 – 29 พฤษภาคม 256221,8881
26 – 30 พฤษภาคม 256220,888FULL
27 – 31 พฤษภาคม 256219,8882
28 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 256219,88824
29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 256221,88834
30 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 256221,88834
31 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 256221,88818

จองทัวร์โทร.02-742-2692 ในเวลาทำการ จ-ศ
สายด่วน 084-165-9949 (24ชั่วโมง)
ขอข้อมูลเพิ่มเติมทางไลน์แอ็ด @lokbaimai

ดาว์นโหลดกำหนดการเดินทาง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.