OSAKA TAKAYAMA KYOTO 6D4N ซุปตาร์ บานฤทัย (SUMMER) XJ111

32
0
OSAKA TAKAYAMA KYOTO 6D4N ซุปตาร์ บานฤทัย (SUMMER) XJ111
1วันแรก – กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น XJ610 14:10 – 21:55
2วันที่สอง – หมู่บ้านนินจาอิงะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ซาคาเอะ
3วันที่สาม – เมืองเกียวโต – แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น – ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
4วันที่สี่ – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
5วันที่ห้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ชินไซบาชิ – เมืองนารา – วัดโทไดจิ – พระพุธรูปไดบุทสึ – สนามบินคันไซ
6วันที่หก – สนามบินดอนเมือง XJ611 23:55 – 03:50 +1

ช่วงการเดินทางราคารับได้#
11 – 16 พฤษภาคม 256227,888FULL
12 – 17 พฤษภาคม 256222,888FULL
13 – 18 พฤษภาคม 256222,888FULL
14 – 19 พฤษภาคม 256222,888FULL
15 – 20 พฤษภาคม 256227,88811
16 – 21 พฤษภาคม 256227,888FULL
17 – 22 พฤษภาคม 256226,88818
18 – 23 พฤษภาคม 256226,88820
19 – 24 พฤษภาคม 256226,88831
20 – 25 พฤษภาคม 256226,888FULL
21 – 26 พฤษภาคม 256229,88823
22 – 27 พฤษภาคม 256226,88823
23 – 28 พฤษภาคม 256223,888FULL
24 – 29 พฤษภาคม 256227,88832
25 – 30 พฤษภาคม 256227,88834
26 – 31 พฤษภาคม 256227,88834
27 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 256227,88834
28 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 256227,88821
29 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 256227,88834
30 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 256223,888FULL

จองทัวร์โทร.02-742-2692 ในเวลาทำการ จ-ศ
สายด่วน 084-165-9949 (24ชั่วโมง)
ขอข้อมูลเพิ่มเติมทางไลน์แอ็ด @lokbaimai

ดาว์นโหลดกำหนดการเดินทาง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.