ทัวร์รัสเซีย Best Destinations in Russia

51
0
รหัสทัวร์ : SMRU-W51204
  • ชมความงามของ พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
  • ชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค มีโดมทองเป็นเอกลักษณ์
  • ชม วิหารปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ สร้างเพื่อเป็นเกียรติ์แด่ นักบุญปีเตอร์
  • ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
  • ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
  • ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
  • ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว์
  • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดอิสมายลอฟกี้, ถนนอารบัต

อัตราค่าบริการ วันเดินทาง

เดือน พฤษภาคม
04 พ.ค. 62 – 10 พ.ค. 62 ท่านละ 44,555
18 พ.ค. 62 – 24 พ.ค. 62 ท่านละ 43,555 * วันวิสาขบูชา
เดือน มิถุนายน
01 มิ.ย. 62 – 07 มิ.ย. 62 ท่านละ 44,555
15 มิ.ย. 62 – 21 มิ.ย. 62 ท่านละ 43,555
22 มิ.ย. 62 – 28 มิ.ย. 62 ท่านละ 44,555
เดือน กรกฎาคม
06 ก.ค. 62 – 12 ก.ค. 62 ท่านละ 44,555
20 ก.ค. 62 – 26 ก.ค. 62 ท่านละ 43,555
27 ก.ค. 62 – 02 ส.ค. 62
เดือน สิงหาคม
03 ส.ค. 62 – 09 ส.ค. 62 ท่านละ 43,555
17 ส.ค. 62 – 23 ส.ค. 62 ท่านละ 42,555
31 ส.ค. 62 – 06 ก.ย. 62 ท่านละ 40,555
เดือน กันยายน
14 ก.ย. 62 – 20 ก.ย. 62 ท่านละ 41,555
21 ก.ย. 62 – 27 ก.ย. 62 ท่านละ 41,555
เดือน ตุลาคม
05 ต.ค. 62 – 11 ต.ค. 62 ท่านละ 42,555
19 ต.ค. 62 – 25 ต.ค. 62 ท่านละ 43,555 * วันปิยมหาราช

จองทัวร์โทร.02-742-2692 ในเวลาทำการ จ-ศ
สายด่วน 084-165-9949
ขอข้อมูลเพิ่มเติมทางไลน์แอ็ด @lokbaimai

ดาว์นโหลดกำหนดการเดินทาง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.