เรือสำราญ World Dream ฮ่องกง–นาฮ่า-มิยาโกะ(โอกินาว่า)-ฮ่องกง 6 วัน 5 คืน

World Dream ขอเชิญท่านสัมผัสความหรูหราอลังการในมิติใหม่แห่งการเดินทางท่องเที่ยวในฝันที่เสมือนล่องลอยอยู่บนสรวงสวรรค์ กับการล่องเรือสำราญขนาดใหญ่

89
0

World Dream ขอเชิญท่านสัมผัสความหรูหราอลังการในมิติใหม่แห่งการเดินทางท่องเที่ยวในฝันที่เสมือนล่องลอยอยู่บนสรวงสวรรค์ กับการล่องเรือสำราญขนาดใหญ่ พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถตอบโจทย์ให้ทุกท่านอย่างครบครัน World Dream จะเนรมิตให้วันพักผ่อนของท่านเป็นวันที่พิเศษสุดๆและจะสร้างความประหลาดใจความประทับใจให้ท่านและครอบครัวอย่างมิรู้ลืม…

กำหนดการเดินทาง
31 มี.ค -5 เม.ย
28 เม.ย.-3 พ.ค.
5-10 พ.ค.
16-21 มิ.ย.
23-28 มิ.ย.

วันแรก …../เที่ยง/เย็น
09.00 น.-11.00 น.
13.00 น. เช็คอินลงเรือ World Dream ณ ท่าเรือ Kai Tak ประเทศฮ่องกง
เรือออกเดินทางจากฮ่องกง สู่น่านน้ำสากล มุ่งหน้าสู่ หมู่เกาะโอกินาว่า

วันที่สอง เช้า/เที่ยง/เย็น
………….. เรือล่องน่านน้ำสากล เชิญท่านอิสระใช้กิจกรรมต่างๆบนเรือตามอัธยาศัย

วันที่สาม เช้า/เที่ยง/เย็น
15.00 น.
23.59 น. เรือเทียบท่าที่ เมืองนาฮ่า ประเทศญี่ปุ่น*เลือกซื้อทัวร์ หรือ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเรือออกจาก นาฮ่า มุ่งหน้าสู่ เกาะมิยาโกะ

วันที่สี่ เช้า/เที่ยง/เย็น
10.00 น.
20.00 น. เรือเทียบท่าที่ เกาะมิยาโกะ *เลือกซื้อทัวร์ หรือ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย เรือออกจาก มิยาโกะ มุ่งหน้าสู่น่านน้ำสากล กลับสู่ฮ่องกง

วันที่ห้า เช้า/เที่ยง/เย็น
— เรือล่องน่านน้ำสากล อิสระพักผ่อนหรือร่วมกิจกรรมต่างๆบนเรือตามอัธยาศัย

วันที่หก เช้า/เที่ยง/.…..
17.30 น. เรือเทียบท่าที่ ท่าเรือ Kai Tak ประเทศฮ่องกง เช็คเอ้าท์และเดินทางสู่จุดหมายต่อไป

อัตรานี้รวม
1.ค่าห้องพักบนเรือ 6 วัน 5 คืน
2.ค่าอาหารทุกมื้อบนเรือ
3.กิจกรรมต่างๆบนเรือ (*บางกิจกรรมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม กรุณาตรวจสอบบนเรืออีกครั้ง)
4.น้ำดื่มบริการในห้องพัก เฉพาะวันเช็คอิน 1 ขวด/ท่าน
5.ค่าภาษีท่าเรือท่านละ 6,500.-บาท

อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง-กรุงเทพ และ ค่ารถรับส่ง สนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน
2.ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ
3.ค่าทัวร์ลงท่องเที่ยวตามท่าเรือต่างๆ
4.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
5.ค่าวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ (กรณีต้องยื่นขอวีซ่า)
6.ค่าทิปบนเรือ(ชำระบนเรือ)

เงื่อนไขการจอง
1.ชำระเงินเต็มจำนวน หลังจากได้รับการยืนยันห้องพัก ภายใน 24 ชั่วโมง หรือ 48 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจอง)

เงื่อนไขการยกเลิก
กรณีสำรองห้องพักแล้วเกิดการยกเลิก จะมีเงื่อนไขดังนี้
ยกเลิกก่อนเดินทาง 100 วันขึ้นไป ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ยกเลิกก่อนเดินทาง 50 – 100 วัน เสียค่าธรรมเนียม 10% ของราคาห้องพัก
ยกเลิกก่อนเดินทาง 50 – 20 วัน เสียค่าธรรมเนียม 30% ของราคาห้องพัก
ยกเลิกก่อนเดินทาง 10 – 20 วัน เสียค่าธรรมเนียม 50% ของราคาห้องพัก
ยกเลิกก่อนเดินทาง 10 วันหรือน้อยกว่า หรือไม่เดินทางตามกำหนด เสียค่าธรรมเนียม 100% ของราคาห้องพัก

การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง หรือ เปลี่ยนวันเดินทาง
กรณีมีการเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารบางท่านใน 1 ห้องพัก ต้องแจ้งล่วงหน้า 10 วันก่อนเดินทาง และมีค่าธรรมเนียมเปลี่ยนชื่อ ท่านละ 800.-บาท
การเปลี่ยนชื่อทั้งห้อง หรือ เปลี่ยนวันเดินทาง ถือเป็นการยกเลิกห้องพัก (อ้างอิงค่าธรรมเนียมจากการยกเลิกห้องพักด้านบนค่ะ)

หมายเหตุ :

  1. อัตราค่าบริการข้างต้น เป็นการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์บริการ
  2. โปรแกรม ราคา และเวลาที่ระบุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. กรุณาตรวจสอบว่า หนังสือเดินทางของท่านมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน
  4. สำหรับผู้มีครรภ์ที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดาห์ ต้องแจ้งล่วงหน้า พร้อมใบรับรองจากแพทย์ (ภาษาอังกฤษ)ก่อนการเดินทาง

โปรดโทร.02-742-2692 ในเวลาทำการ จ-ศ
สายด่วน 084-165-9949
ขอข้อมูลเพิ่มเติมทางไลน์แอ็ด @lokbaimai

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.