เรือสำราญเที่ยวอลาสก้า Norwegian Joy to Alaska

47
0
Norwegian Joy Alaska เรือสำราญ อลาสก้า
เรือสำราญ อลาสก้า Norwegian Joy Alaska

สัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุดหรูในดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ เส้นทางอลาสก้า กับเรือสำราญ NORWEGIAN JOY (นอร์วิเจียน จอย) เส้นทาง ซีแอตเทิล – เคทชิเกน –จูโน่ –Glacier Bay – ไอซ์ซี่ สเตรท พอยท์ – ล่องน่านน้ำ – วิกตอเรีย – ซีแอตเทิล

เดินทาง: 10 – 20 พฤษภาคม 2562 (11 วัน 8 คืน)
ราคาเริ่มต้นที่129,999บาท

•ชมวิวเมือง Seattle บน Space Needle สัญลักษณ์ของเมือง
•เดินเล่นชมเมืองหลวงแห่งแซลมอนที่ Ketchikan
•อิ่มอร่อยกับขาปูอลาสก้า
•ล่องเรือชม มรดกโลกทางธรรมชาติ Glacier Bay
•ชมธารน้ำแข็งยักษ์ Mendenhall Glacier สักครั้งในชีวิต
•ล่องเรือชมปลาวาฬแบบใกล้ชิด ณ Icy Strait Point
•เที่ยว เมืองแห่งสวน Victoria เมืองที่ได้รับการแนะนำจากนิตยสารท่องเที่ยวสากล

รัฐอลาสก้าตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกา อดีตอยู่ใต้อำนาจการปกครองของมหาอำนาจรัสเซีย เป็นดินแดนร้างห่างไกล มีผู้คนอยู่อาศัยจำนวนน้อยมาก รัสเซียซึ่งมองไม่เห็นประโยชน์ในดินแดนกว้างใหญ่รกร้างแห่งนี้ จึงได้ยอมขายให้กับสหรัฐอเมริกาในวันที่ 30 มีนาคม ค.ศ. 1867 อลาสก้าจึงกลายเป็นรัฐที่ 49 เป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่เป็นรัฐที่ไม่มีอาณาเขตติดกับรัฐอื่น ๆ ของแผ่นดินแม่เลย แล้วเหตุการณ์อันไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อได้ทำการสำรวจพบแหล่งทองคำ น้ำมัน และแก๊ซธรรมชาติ รวมไปถึงพื้นที่ป่าไม้อีกกว้างใหญ่เมื่อปลายศตวรรษที่ 19 นั้นเอง ทำให้ดินแดนอลาสก้าเพิ่มมูลค่าขึ้นอย่างมากมายมหาศาลในเวลาไม่นาน

วันศุกร์ที่ 10 พ.ค. 2562 กรุงเทพฯ/สุวรรณภุมิ – ไทเป – ซีแอตเทิล (1)
13.30 น. พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Q ประตูทางเข้าที่ 8 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน อีวีเอ แอร์ (EVA Airways)
16.25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เมืองไปทเป ประเทศไต้หวัน โดยเที่ยวบิน BR068
21.15 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวันเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน
23.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินเถาหยวน สู่สนามบินซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเที่ยวบิน BR026
* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล **
19.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกา ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย 15 จากนั้นผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง และศุลกากร นำท่านโดยสารรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่โรงแรมที่พัก Seattle Airport Marriott Hotel หรือ เทียบเท่า

วันเสาร์ที่ 11 พ.ค. 2562 ซีแอตเทิล – ล่องเรือสำราญ Norwegian Joy (2)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00 น. นำท่านเที่ยวชม นครซีแอตเทิล (Seattle) เมืองท่าชายฝั่งที่มีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวของ มลรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา อยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลสาบวอชิงตัน ห่างจากชายแดนสหรัฐอเมริกา – แคนาดา 154 กิโลเมตรเท่านั้น “นครซีแอตเทิล” เป็นเมืองขนาดใหญ่พอสมควร พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองเต็มไปด้วยตึกระฟ้าและความโรแมนติกของแสงสีในยามค่ำคืน แต่หลายๆ คนที่เคยมาเยือนเมืองนี้กลับเรียกขานเมืองนี้ว่า มหานครแห่งสีเขียวขจี เนื่องจากเมืองเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียว นอกจากนี้แล้วซีแอตเทิลยังได้รับการยกย่องจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวแห่งอเมริกา (ASTA) จากการจัดอันดับให้ซีแอตเทิลเป็น 1 ใน 10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย นำท่านสู่ย่าน ดาวน์ทาวน์ (Downtown) ย่านธุรกิจที่สำคัญของซีแอตเทิล ชมอาคาร บ้านเรือน และตึก ที่มีความสำคัญทางด้านสถาปัตยกรรมที่ถือว่ามีความงดงามที่สุดของเมือง จากนั้นนำท่านสัมผัสความเก่าแก่ของเมืองที่ ไพโอเนียร์ สแควร์ (Pioneer Square) ซึ่งถือว่าเป็นย่านที่เก่าแก่ที่สุดในซีแอตเทิล ที่นี่มีร้านแกลเลอรี่ที่จัดแสดงงานศิลปะของศิลปินชื่อดัง, ห้องอาหาร, ร้านหนังสือ และเครื่องประดับมากมาย ผ่านชม สมิท ทาวเวอร์ (Smith Tower) อาคารที่สร้างขึ้นใน ปี ค.ศ. 1914 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สเปซ นีดเดิล (Space Needle) สัญลักษณ์ของซีแอตเทิล สิ่งก่อสร้างที่มีความสูงถึง 520 ฟุต (160 เมตร) สเปซ นีดเดิล สร้างขึ้น ปี ค.ศ. 1962 เมื่อครั้งที่ซีแอตเทิลได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน World’s Fair ภายใน สเปซ นีดเดิล จะประกอบไปด้วยร้านขายของกระจุกกระจิก ร้านอาหารลอยฟ้า (Sky City restaurant) ที่สามารถหมุนชมวิวสวยของเมือง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือซีแอตเทิล เพื่อทำการเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Norwegian Joy ซึ่งเป็นเรือสำราญสัญชาติอเมริกัน ที่พร้อมให้บริการในระดับสากล และเมื่อขึ้นมาบนเรือสำราญแล้ว (หากเวลาเอื้ออำนวย) เจ้าหน้าที่จะพาท่านเดินชมภายในเรือสำราญเพื่อรับทราบถึงรายละเอียดและสถานที่ต่างๆ บนเรือสำราญ ท่านสามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมีบริการตลอด 24 ช.ม. ตามห้องอาหารต่างๆ

* ก่อนที่เรือสำราญจะทำการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill) ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่กำหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ที่แผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน*
16.00 น. เรือสำราญออกจากท่าเรือซีแอตเทิล มุ่งหน้าสู่เมืองเคทชิเกน รัฐอลาสก้า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
หลังรับประทานอาหารค่ำ ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสำราญ ไม่ว่าจะเป็นสปา, ซาวน่า, ห้องอาหารบุปเฟ่ต์, ร้านขายสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) และกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เรือสำราญ Norwegian Joy จะจัดขึ้นในวันถัดไปได้จากเอกสาร Freestyle Dailyที่จะส่งถึงห้องพักของท่านทุกคืน

วันจันทร์ที่ 17 ก.ย. 2561 ล่องน่านน้ำสากล (3)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
หลังจากนั้น อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญฯ ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น
Public Room : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต
Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง (ไม่ซ้ำกันในทุกค่ำคืน) หรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆ หลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนส
Spa and Wellness : ห้องสปา, ห้องสตรีม , บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญฯ
พักผ่อนบนเรือสำราญตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญฯ
หลังรับประทานอาหารค่ำ ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสำราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่คาสิโน ชั้น 7 สำหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้

วันจันทร์ที่ 13 พ.ค. 2561 เมืองเคทชิเกน, รัฐอลาสก้า (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม) (4)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
07.00 น. เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองเคทชิเกน รัฐอลาก้า
09.00 น. นำท่านสู่ เมืองเคทชิเกน ชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสก้า ปัจจุบันจัดเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของรัฐ และเป็นเมืองที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติว่าเป็น เมืองแห่งเสาแกะสลัก (Totem Poles) ที่มากที่สุดในโลกในอดีตเสาแกะสลักนี้ ถือเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันทางตอนเหนือ และถือเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา ที่พวกเขาให้ความเคารพ แต่ต่อมาในยุคที่มีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ เกิดความเข้าใจผิดทำให้คนส่วนใหญ่เผาเสาเหล่านี้เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันเสาแกะสลักนี้เปรียบเสมือนบิลบอร์ดหรือสัญลักษณ์ที่ใช้เล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาต่างๆ ในอดีต เมืองเคทชิเกนเคยได้ชื่อว่าเป็น เมืองหลวงแห่งแซลมอน ในอดีตเมืองนี้ถูกจัดให้เป็นเมืองแห่งสวรรค์ของนักตกปลา และกลุ่มคนที่ชื่นชอบธรรมชาติ ทำให้ในช่วงฤดูร้อนเมืองนี้จะหนาแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก จนส่งผลให้ปริมาณของปลาแซลมอนลดลงเป็นจำนวนมาก อีกทั้งพื้นที่ของป่าไม้ก็ลดลงเนื่องจากประชากรท้องถิ่นทำการตัดไม้ มาสร้างบ้านพักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี ปัจจุบันทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชากรท้องถิ่นต่างพยายามที่จะอนุรักษ์ให้เมืองนี้คงไว้ซึ่งบรรยากาศของเมืองเก่าเฉกเช่นในอดีต เพื่อให้คนรุ่นหลังที่มา เที่ยวเมืองนี้ สามารถรับรู้ถึงบรรยากาศในประวัติศาสตร์ได้ไม่มากก็น้อย หัวหน้าทัวร์จะนำท่านเที่ยวชมย่านชุมชนที่โด่งดังในอดีต ครีก สตรีท (Creek Street) เป็นที่ชุมนุมของนักแสวงโชค และนักเดินเรือในยุคตื่นทอง เป็นย่านอาคารเก่าที่ทางเดินและบ้านเรือนสร้างอยู่เหนือลำธารหรือเชิงเขา มีสถานที่ประวัติศาสตร์“บ้านดอลลี่”สถานที่หาความสำราญของชายหนุ่มในอดีต จากนั้นให้ท่านได้เดินชมเมืองเคทชิเกน และซื้อของพื้นเมืองตามอัธยาศัย พร้อมเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามของเมืองเคทชิเกน ** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง**
Note: เคทซิเกน เป็นเมืองที่ฝนตกบ่อยมากแทบทุกวันและวันละหลายครั้ง จึงควรพกร่มและเสื้อกันฝนไปด้วย ของฝากยอดนิยมประจำเมืองนี้คือ อาหารกระป๋องที่ทำมาจากปลาเซลมอน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
บ่าย อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถลงไปเลือกซื้ออาหารกระป๋องที่ทำมาจากปลาเซลมอน ได้ที่ร้านจำหน่ายของฝากต่างๆ
ท่านควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลาเรืออกประมาณ 1 – 1.30 ชั่วโมง
15.00 น. เรือสำราญล่องออกจากท่าเรือเมืองเคทชิเกน เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองจูโน่
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
หลังรับประทานอาหารค่ำ ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสำราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่คาสิโน ชั้น 7 สำหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้

วันอังคารที่ 14 พ.ค. 2562 เมืองจูโน่, รัฐอลาสก้า – Glacier Bay (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม) (5)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
07.0 น. เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองจูโน่ รัฐอลาสก้า
เมืองจูโน่ เรียกได้ว่าเป็นเมืองท่าและเมืองหลวงที่สำคัญของ มลรัฐอลาสก้า ตัวเมืองตั้งอยู่บริเวณตีนเขาที่ตั้งตระหง่านสูงถึง 4,000 ฟุต ถ้าไปเยือนในช่วงต้นๆของฤดูกาลล่องเรือสำราญ ท่านจะได้เห็นยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะและน้ำตกอันสวยงาม เต็มไปด้วยทิวทัศน์อันงดงามยากที่จะหาที่ใดเปรียบ ด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน จูโน่ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาและทะเล ทำให้เป็นเมืองที่เข้าถึงได้ยากในทางบก ถูกค้นพบในช่วงยุคตื่นทองปี ค.ศ. 1880 ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งเหมืองทอง ก่อนจะกลายเป็นเมืองหลวงอันมั่งคั่งของรัฐอลาสก้า นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีธารน้ำแข็งมากที่สุดแห่งหนึ่งของอลาสก้า ซึ่งมี ธารน้ำแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier) เป็นธารน้ำแข็งที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่ง **อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง **
แนะนำทัวร์เสริมบนฝั่งที่น่าสนใจ

 • MENDENHALL GLACIER & MOUNT ROBERTS TRAMWAY USD 114 / ท่าน
  ทัวร์นี้จะนำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ ธารน้ำแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier National Park) เพื่อเข้าชมธารน้ำแข็งยักษ์ เมนเดลฮอลล์ กลาเซียร์ (Mendenhall Glacier) ซึ่งมีความกว้างประมาณ 1 ไมล์ มีน้ำแข็งปกคลุมหนากว่า 100 ฟุต ท่านจะได้สัมผัสกับทุ่งน้ำแข็งที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี สัมผัสบรรยากาศทุ่งน้ำแข็งขนาดใหญ่เต็มพื้นที่ จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้าที่ เมาท์ โรเบิร์ต (Mt. Robert Tramway) โดยจุดขึ้นกระเช้าอยู่บริเวณท่าเรือเลย และจะไปจบ ณ จุดยอดสุดของยอดเขา ซึ่งท่านจะได้พบกับทิวทัศน์ของเมืองจูโน่ที่ล้อมรอบด้วยขุนเขา นอกจากนี้ยังมี ศูนย์นักท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ไว้คอยให้บริการอีกด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่นบนยอดเขาและเก็บภาพเมืองจูโน่ตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านนั่งกระเช้ากลับลงมา ณ ท่าเรือ
 • MENDENHALL GLACIER HELICOPTER TOUR USD 399/ท่าน
  ทัวร์นี้จะนำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ ธารน้ำแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier National Park) โดยนั่งเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งท่านได้ชมวิวของธารน้ำแข็งฯ จากมุมสูง และท่านยังจะได้มีโอกาสเดินบนธารน้ำแข็งฯ แห่งนี้ด้วย
  ท่านควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลาเรืออกประมาณ 1 – 1.30 ชั่วโมง
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
  13.30 น. เรือสำราญออกจากท่าเรือจูโน่ เพื่อมุ่งหน้าสู่ ไอซ์ซี่ สเตรท พอยท์ (Icy Strait Point)
  บ่าย อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) ซึ่งระหว่างทางเรือสำราญจะล่องเข้าสู่ Glacier Bay ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติขององค์การยูเนสโก วันนี้เป็นอีกวันที่ ท่านจะได้สัมผัสกับความงดงาม ความมหัศจรรย์ของภูเขาน้ำแข็งที่งดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในอลาสก้า หากโชคดีท่านจะได้ยินเสียงการแยกตัวเป็นแผ่นตกลงสู่พื้นน้ำ เป็นเสียงอันกึกก้องราวเสียงฟ้าร้องคำราม และเป็นช่วงเวลาที่จะสะกดทุกท่านไว้กับก้อนน้ำแข็งมหึมาที่พังถล่มลงสู่พื้นน้ำเสียงดังกังวาล เรียกได้ว่าเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่ได้ปั้นแต่งขึ้นมาให้ท่านได้ชมและจะหาที่ใดเปรียบมิได้อีกแล้วในโลก อิสระให้ท่านได้สัมผัสกับทัศนียภาพและความงดงามของทุ่งน้ำแข็ง พร้อมเก็บภาพความประทับใจอันมิอาจลืมเลือนได้ตามอัธยาศัย
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
  หลังรับประทานอาหารค่ำ ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสำราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่คาสิโน ชั้น 7 สำหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้

วันพุธที่ 15 พ.ค. 2562 ไอซ์ซี่ สเตรท พอยท์, รัฐอลาสก้า (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม) (6)
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
07.00 น. เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ ไอซ์ซี่ สเตรท พอยท์ รัฐอลาสก้า
ไอซ์ซี่ สเตรท พอยท์ ตั้งอยู่ที่เมือง ฮูน่า อันเป็นถิ่นฐานด้งัเดิมของชนเผ่า พื้นเมืองอินเดียนแดงหรือที่เรียกกันว่า “ชาวทลิงกิท” ซึ่งตั้งถิ่นฐานภายในบริเวณ อุทยานแห่งชาติอ่าวเกลเชียร์ ชาวประมงพื้นเมืองที่นี่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับปลาวาฬหลังค่อม ป ลาโลมา แมวน้ำ ปลาฮาลิบัท และปลาแซลมอนทั้ง 5 สายพันธุ์ ** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง**
แนะนำทัวร์เสริมบนฝั่งที่น่าสนใจ

 • WHALE AND MARINE MAMMALS CRUISE USD 189/ท่าน
  ทัวร์นี้จะนำท่านล่องเรือเล็ก (Tender boat) เพื่อไปยังจุดชมปลาวาฬ ณ จุดบริเวณแหลมอดอลฟัส นับเป็นจุดที่ดีที่สุด ในการล่องเรือชมปลาวาฬ
  กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญฯ
  บ่าย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นบริเวณท่าเรือที่มีร้านค้าและร้านของฝากของที่ระลึกจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวมากมาย
  ท่านควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลาเรืออกประมาณ 1 – 1.30 ชั่วโมง
  17.00 น. เรือสำราญออกจากท่าเรือไอซซี่ สเตรท พอยท์ เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองวิกตอเรีย
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
  หลังรับประทานอาหารค่ำ ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสำราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่คาสิโน ชั้น 7 สำหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้

วันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ค. 2562 ล่องน่านน้ำสากล (7)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
หลังจากนั้น อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญฯ ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น
Public Room : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต
Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง (ไม่ซ้ำกันในทุกค่ำคืน) หรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆ หลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนส
Spa and Wellness : ห้องสปา, ห้องสตรีม , บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญฯ
พักผ่อนบนเรือสำราญตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญฯ
หลังรับประทานอาหารค่ำ ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสำราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่คาสิโน ชั้น 7 สำหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้

วันศุกร์ที่ 17 พ.ค. 2562 เมืองวิกตอเรีย, ประเทศแคนาดา (8)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญฯ
เรือสำราญมุ่งหน้าสู่เกาะวิกตอเรีย แห่งเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ระหว่างทางหากโชคดีท่านอาจจะมีโอกาสเห็นฝูงปลาโลมา และปลาวาฬเพชรฆาต ว่ายวนอยู่ไม่ไกลจากตัวเรือ ซึ่งฤดูกาลล่องเรือสำราญนี้ เป็นช่วงที่สามารถเห็นปลาวาฬและปลาโลมาได้ง่าย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญฯ
12.00 น. เรือสำราญเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองวิกตอเรีย ประเทศแคนาดา
“เมืองวิกตอเรีย” (Victoria) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองแห่งสวน” (City of Gardens) อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย (British Columbia) รัฐหนึ่งของประเทศแคนาดา ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดของประเทศ โดยมีเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐคือเมือง “แวนคูเวอร์” เมืองวิกตอเรียเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสะอาด ความปลอดภัย และทิวทัศน์ที่มีความงดงามมากเมืองหนึ่ง วิกตอเรียจึงมักได้รับเลือกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญอันดับต้นๆ จากนิตยสารท่องเที่ยวสากลเป็นประจําและดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีกว่า 3.5 ล้านคนต่อปี อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง
แนะนำทัวร์เสริมบนฝั่งที่น่าสนใจ

 • BUTCHART GARDENS, PICNIC & VICTORIA HIGHLIGHTS USD 219/ท่าน
  ทัวร์นี้จะนำท่าน เที่ยวชม สวนบุตชาร์ต (Butchart Garden) ห่างจากเมืองวิกตอเรียไปทางทิศเหนือ 21 กิโลเมตร เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของรัฐบริติชโคลัมเบีย สร้างโดยเจนนี่ บุตชาร์ต ภริยาของนักธุรกิจค้าปูนซีเมนต์ เพราะต้องการแก้ไขภาพหลุ่มใหญ่บนพื้นดินที่สามีของนางขุดเอาหินปูนไปขาย และทิ้งพื้นที่ไว้อย่างนั้นทำให้เกิดภาพที่ไม่งดงาม และในปี ค.ศ. 1904 เธอจึงตัดสินใจสร้างสนามหญ้า ปลูกต้นไม้ และทำสวนดอกไม้ ปลูกต้นไอวี่ ซึ่งเป็นไม้เลื้อยปกคลุมหลุมขนาดใหญ่ที่ถูกขุดดินออกไป ที่ตรงนี้กลายเป็นสวนต่ำที่เรียกว่า Sunken Garden ปัจจุบันมีพื้นที่ 55 เอเคอร์ ในสวนมีแปลงดอกไม้นานาพันธุ์ สวนญี่ปุ่น สวนอิตาเลียน สวนกุหลาบ น้ำตก สระบัว ศาลาพักร้อน รวมทั้งศาลาแสดงดนตรีกลางสวนด้วย ตอนกลางคืนประดับไฟสว่างไสวให้คนชอบดอกไม้ต้นไม้สามารถเดินชมตลอดทั้งวันทั้งคืน
  ท่านควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลาเรืออกประมาณ 1 – 1.30 ชั่วโมง
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญฯ
  19.00 น. เรือสำราญออกจากท่าเรือวิกตอเรีย เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเรือเมืองซีแอตเทิล
  หมายเหตุ
  ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

วันเสาร์ที่ 18 พ.ค. 2562 เมืองซีแอตเทิล, รัฐวอชิงตัน (9)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรืสำราญฯ
07.00 น. เรือสำราญเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน
08.30 น. นำท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือสำราญฯ และนำท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเพื่อเดินทางเข้าเมืองซีแอตเทิล ณ บริเวณท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งทุกท่านจะต้องมายืนยันระบุรับด้วยตนเอง จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมือง ซีแอตเทิล ชม Pike Place Market ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก และยังเป็นที่ตั้งของ ร้านกาแฟสตาร์บั๊ค สาขาแรกของโลก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่ ซีแอตเทิลพรีเมี่ยมเอาท์เลต (Seattle Premium Outlet) ซึ่งเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ในเมืองซีแอตเทิล มีร้านค้าเอาท์เลตกว่า 110 ร้าน ทั้ง Coach, Polo, Ralph Lauren, DKNY, Guess, Calvin Klien, Burberry, Banana Republic Factory, Adidas, Kate Spread, Kipling, Tumi , Samsonite และ อื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
** อิสระให้ท่านรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย **
19.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินซีแอตเทิล
20.00 น. เดินทางถึงสนามบินซีแอตเทิล นำท่านเช็คอินเพื่อรับตั๋วโดยสารและโหลดกระเป๋า

วันอาทิตย์ที่ 19 พ.ค. 2562 เมืองซีแอตเทิล, รัฐวอชิงตัน (10)
01.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินซีแอตเทิล สู่เมืองไทเป โดยเที่ยวบิน BR025
* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล **

วันจันทร์ที่ 20 พ.ค. 2562 ไทเป – กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ (11)
05.10 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน
09.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินเถาหยวน เมืองไทเป โดยเที่ยวบิน BR211
11.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

#

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด สายการบิน EVA Airways
 2. ห้องพักบนเรือสำราญ 7 คืน และบนฝั่ง 1 คืน (ที่ซีแอตเทิล), ทัวร์ตามโปรแกรม
 3. รถรับส่งจากสนามบินและท่าเรือ
 4. อาหารทุกมื้อ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา
 6. หัวหน้าทัวร์คนไทยร่วมเดินทางเพื่อดูแลคณะ
 7. ภาษีท่าเรือ, ภาษีน้ำมันสายการบิน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดนํ้ามันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบินทางบริษัทฯอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลง
 8. ทัวร์ที่เมืองซีแอตเทิล (ตามที่ระบุในโปรแกรมเท่านั้น)
 9. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
 10. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70ปี)
 11. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)

อัตรานี้ไม่รวม:

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 2. ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ USD 105
 3. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งต่างๆ (ที่ไม่ได้แจ้งในโปรแกรม)
 4. ค่าทิปพนักงานขับรถวันละ USD 4 /วัน/ท่าน
 5. ค่าทิปพนักงานยก/เข็นกระเป๋าที่โรงแรมและท่าเรือ
 6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา , ค่าวีซ่าอื่น ๆ (ถ้ามี)
 7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

เงื่อนไข:

 1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว
 2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง
  การสำรองการเดินทาง:
 3. บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการสำรองท่านละ 50,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วัน
 4. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 75 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการสำรองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าดำเนินการ
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัททุกกรณี ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 6. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาแพคเกจ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
  กรณียกเลิกการเดินทาง
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 150 -120 วัน หักค่าบริการ ยึดค่ามัดจำ 50,000 บาท
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 119 – 90 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 89 – 60 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

หมายเหตุ:

 1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯไม่สามารถ คืนค่าทัวร์ให้ได้
 2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น
 5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การนำสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย

*******************
ในเวลาทำการ จ-ศ
โปรดโทร.02-742-2692
สายด่วน 084-165-9949
ขอข้อมูลเพิ่มเติมทางไลน์แอ็ด @lokbaimai
*******************
>> Download Program เดินทาง <<
*******************

รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้ำมัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.