ENDLESS TURKEY 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

79
0
  • เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป
  • เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ
  • เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus)  มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย
  • ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale)
  • ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace)  ที่ยิ่งใหญ่

 (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia)   เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ

กำหนดการเดินทาง   

วันที่   11-20, 18-27 ม.ค., 23 ม.ค.-1 ก.พ.,
           24 ม.ค.-2 ก.พ., 25 ม.ค.-3 ก.พ.,          
27 ม.ค.-5 ก.พ., 30 ม.ค.-8 ก.พ. 62
31,900.-
วันที่   5-14, 6-15, 7-16, 13-22, 14-23,
          15-24 ก.พ., 24 ก.พ.-5 มี.ค.,          
27 ก.พ.-8 มี.ค., 28 ก.พ.-9 มี.ค. 62
31,900.-
วันที่   1-10, 7-16, 8-17, 13-22 มี.ค., 24 มี.ค.-2 เม.ย. 62 31,900.-
วันที่   2-11, 7-16 เม.ย. 62 45,900.-
วันที่   9-18, 12-21 เม.ย. 62 49,900.-
วันที่   16-25 เม.ย. 62 45,900.-
วันที่   26 เม.ย.-5 พ.ค., 30 เม.ย.-9 พ.ค. 62 31,900.-
วันที่   5-14, 7-16, 14-23, 17-26, 19-28,
          21-30 พ.ค., 28 พ.ค.-6 มิ.ย. 62
31,900.-
D โปรแกรมการเดินทาง
1. กรุงเทพฯ
2. ดูไบ – อังการ่า
3. อังการ่า – คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง
4. คัปปาโดเกีย – คอนย่า – นครใต้ดิน – ปามุคคาเล
5. ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี
6. คูซาดาสึ – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
7. อิสตัลบูล – ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
8. ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต – พระราชวังทอปกาปึ  – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  – แกรนด์บาซาร์
9. พระราชวังโดลมาบาเช – สนามบิน
10. กรุงเทพฯ

โปรดโทร.02-742-2692 ในเวลาทำการ จ-ศ
สายด่วน 084-165-9949
ขอข้อมูลเพิ่มเติมทางไลน์แอ็ด @lokbaimai
>> Download Program เดินทาง <

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.