SWISS DELUXE 9วัน เน้นสัมผัสรรมชาติ พักดี กินดี TGบินตรง

212
0
SHARE

จองทัวร์ SWISS DELUXE 9วัน

Download กำหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง(1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ซูริก(สวิสเซอร์แลนด์) บินตรงไม่ต่อเครื่อง

21.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาท์เตอร์ D

01.05 น. เหิรฟ้าสู่ซูริก…โดยสายการบินไทย Thai Airways international เที่ยวบินที่ TG970 (บินตรง)

***นำคณะบินตรง…ถึงเมืองซูริกช่วงเช้า…ไม่ต้องเสียเวลาต่อเครื่อง…พร้อมสะสมไมล์สู่บัตรทอง*

https://www.instagram.com/p/BnWOdARgo-I/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

วันที่สองของการเดินทาง(2) ซูริก-น้ำตกไรน์-สน์แอมไรน์-อัพเพนเซล-วาดูซ(ลิกเค่นสไตน์) เซ็นต์มอริทซ์ ST.MORITZ

07.50 น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซูริก /หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลการกรรียบร้อยแล้ว

นำคณะออกเดินทางเข้าสู่ เมืองซาฟเฮาส์เซ่น เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ พร้อมนำคณะชมความสวยงามของ น้ำตกไรน์ ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป แม่น้ำแห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เริ่มจากเป็นลำธารเล็กๆผ่านลิคเท่นสไตน์เข้าสู่ทะเลสาบคอนสะแต้นที่กั้นพรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมันนี ส่วนที่ล้นไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตนท์ก่อกำเนิดแม่น้ำไรน์สายใหญ่ ไหลผ่านหน้าผาสูงชันที่เมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น น้ำตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง (สนามบินซูริก-น้ำตกไรน์ ใช้เวลาเดินทาง30นาที)

นำคณะออกเดินทางสู่ เมืองสไตน์แอมไรน์ Stein am Rhein (น้ำตกไรน์-สไตน์แอมไรน์ ใช้เวลาเดินทาง25นาที)เมืองอันสวยงามสุดคลาสสิคในยุคกลางของสวิสเซอร์แลนด์ เป็นเมืองที่เก่าแก่ อาคารบ้านเรือนได้ถูกรักษาไว้เป็นอย่างดี ซึ่งอาคารส่วนใหญ่จะถูกเขียนประดับประดาด้วย ภาพเขียนสีเฟสโก้ (ภาพปูนเปียก)ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของเมือง ทำให้เมืองนี้เปี่ยมสเนห์ เหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพ เดินเที่ยวชมเมืองอย่างไม่รู้เบื่อ

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) อัพเพนเซล-วาดูซ 42 ก.ม.เดินทาง 40 นาที)

บ่าย นำคณะออกเดินทางสู่ เมืองอัพเพนเซล (Appenzell) หรือเมืองการ์ตูนในนวนิยายของชาวสวิสฯ ที่ตั้งอยู่ในหุบเขา อีเบนนาลพ์ อยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองที่รายล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์กับทุ่งหญ้าที่เขียวขจีผสมกับสีสันของดอกหญ้าหลากสี อาคารบ้านเรือนยังคงอนุรักษ์ไว้ในสไตล์ดั้งเดิมซึ่งมีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวด้วยจั่วหน้าบ้านลักษณะโค้งมน และหลังคาที่ทำจากกระเบื้องที่มีชื่อเสียงของที่นี่ Kulturzentrum Te Ziegelh ซึ่งตามตำนานที่เล่าขานต่อกันมาว่า ลวดลายที่ถูกระบายบนตัวอาคารด้วยช่างศิลปในสมัยก่อน เช่น ลายดอกไม้ ลายตัวเลขคณิต และลายการ์ตูนกับสีสันสดใสที่บรรเลงลงไปซึ่งบ่งบอกอารมณ์และความรู้สึกของเจ้าของอาคารอย่างเห็นได้ชัด ให้ท่านเดินเที่ยวชมเมือง และสถานที่รอบเมือง และดื่มด่ำกับบรรยากาศ และมองหาร้านขาย cakes ซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านของที่นี่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งท้องถิ่น หรือขนมปังแพร์ (Birnenbrot)

ออกเดินทางสู่เมืองวาดูซ ประเทศลิกเตนสไตน์ หรือชื่ออย่างเป็นทางการ ราชรัฐลิกเตนสไตน์ (สไตน์แอมไรน์-วาดูซ ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 30นาที)เป็นประเทศเล็กๆ ที่ถูกล้อมรอบด้วยประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และตั้งอยู่ในทวีปยุโรปกลาง มีพรมแดนด้านตะวันออกติดกับประเทศออสเตรีย และด้านตะวันตกติดกับสวิตเซอร์แลนด์ ถึงแม้ประเทศนี้จะมีขนาดเล็ก และเต็มไปด้วยภูเขาสูง แต่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเป็นเสมือนที่รวมสถานที่ท่องเที่ยวในยุโรปทั้งหมด นอกจากนี้ ลิกเตนสไตน์ยังเป็นที่นิยมของนักเล่นกีฬาฤดูหนาว ให้คณะได้ถ่ายภาพคู่กับ ปราสาทวาดูซ ซึ่งปัจจุบันปราสาทวาดุซได้เป็นสถานที่สำหรับการพำนักของเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์แห่งลิกเตนสไตน์ เดินทางสู่ เมืองเซ็นต์มอร์ริทซ์ St.Moritz (วาดูซ-เซ็นต์มอริทซ์ 124 ก.ม.เดินทาง 1ช.ม.40 นาที) เป็นเมืองรีสอร์ทหรูในหุบเขา Engadine ตั้งอยู่บนส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ในระดับความสูงที่ 1775 ม. เหนือน้ำทะเล ซึ่งทางตะวันออกของเทือกเขามียอดภูเขา Piz Bernina ตระหง่านสูงที่สุดที่ระดับ 4049 ม.และในอดีตปีค.ศ.1864 ได้สร้างโรงแรมแห่งแรกของเมือง และเชิญแขกชาวอังกฤษมาพัก ทำให้เกิดกิจกรรมกีฬาฤดูหนาวต่างๆ และเป็นสถานที่แข่งขันกีฬาระดับเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ และกีฬาโอลิมปิก ในปัจจุบันเซนต์มอริทซ์ เป็นจุดหมายปลายทางที่หรูหราในเทือกเขาแอลป์ สร้างชื่อเสียงดังไปทั่วโลกและยังเป็นสถานที่พักผ่อนยอดฮิตติดอันดับหนึ่งในช่วงฤดูหนาวของเหล่าเศรษฐีชาวสวิสฯ

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร(อาหารพื้นเมือง) / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก อิสระกับการเดินเที่ยวชมเมือง

พักที่ : CRYSTAL hotel SUPERIOR/HOTEL LAUDINELLA /ใกล้เคียงเมืองเซ็นต์มอริทซ์

หมายเหตุ กรณีเซ็นต์มอริทซ์ห้องเต็มเนื่องจากเป็นช่วงเล่นสกี,งานประชุม..ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนที่พักที่เมืองใกล้เคียงแทน***

 

วันที่สามของการเดินทาง(3) นั่งรถไฟเบอร์นีน่าเอกซ์เพรส BERNINA EXPRESS UNESCO

ทิราโน่-ลูกาโน่(เมืองแสนสวยริมทะเลสาบ)-พักโรงแรมริมทะเลสาบ

เช้า บริการอาหารมื้อ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำคณะนั่งรถไฟสายโรแมนติก“เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” Bernina Express ซึ่งเป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศทิวทัศน์ที่สวยงามของ ภูเขาหิมะ ,ทะเลสาบ ,ทุ่งหญ้า ,หมู่บ้านที่สวยงามตั้งเรียงรายกระจัดการจาย เป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง และผ่านเส้นทางหลายจุดที่ถูกประกาศให้เป็น เส้นทางสายมรดกโลกunesco ระหว่างการเดินทาง รถไฟจะแล่นผ่านเกลเชอร์ ข้ามเทือกเขาแอลป์ที่ระดับความสูง 7,390 ฟิต ท่านจะได้สัมผัสและพูดได้เต็มปากว่าได้ชมทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์มาแล้ว ท่านจะตื่นตาตื่นใจมิรู้เบื่อหน่าย ทิวทัศน์สองข้างทางจะเปลี่ยนไปทุกนาที อุโมงค์ลอดใต้ภูเขาทั้งลูก สะพานสูงข้ามเหวลึกและธารน้ำแข็งที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมจะช่วยเสริมความเพลิดเพลินให้ท่านตลอดการเดินทาง…จนกระทั่งเข้าสู่ เมืองทิราโน่ เมืองตากอากาศแสนสวยท่ามกลางธรรมชาติของกลางหุบเขา

https://www.instagram.com/p/Bnxs56BhaVm/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) (ทิราโน่-ลูกาโน่ 129 ก.ม.เดินทาง 2ช.ม.40 นาที)

บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองลูกาโน่ LUGANO (น้อยทัวร์นักจะเที่ยวเมืองนี้ แต่ทัวร์เราจัดให้…มา เที่ยวสวิสฯต้องห้ามพลาด) เมืองสวยมากๆริมทะเลสาบ1ใน5เมืองที่สวยที่สุดในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ในเขตรัฐทีชีโน (Ticino) โดยตัวเมืองนั้นถูกล้อมรอบด้วยภูเขาจำนวนมาก…มีเวลาให้คณะได้เดินเที่ยวชมเมือง พร้อมช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกตามรสนิยม อาทิ นาฬิกา,กระเป๋า,เสื้อผ้า,รองเท้า และของที่ระลึกพื้นเมืองฯลฯ สำหรับท่านที่ไม่ชอบช้อปปิ้ง ท่านสามารถเดินเที่ยวชมเมืองเก่า จิบกาแฟ หามุมสวยๆถ่ายภาพ ชิมอาหารพื้นเมือง ได้อย่างสบายๆ ท่ามกลางบรรยากาศ ริมทะเลสาบลูกาโน (Lugano Lake) ทะเลสาบแสนสวยที่ตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – อิตาลี ปัจจุบันเมืองลูกาโน่ได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญในช่วงฤดูร้อนอันแสนอบอุ่นจนส่งผลให้เมืองเล็กๆแห่งนี้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์…อิสระกับการชมความงดงามของ ย่านเมืองเก่า ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองที่มีลักษณะเป็นจัตุรัสสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน และยังเป็นที่ตั้งของย่านการค้า รวมไปถึงเหล่าอาคารเก่าแก่ของเมือง ถือเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่จะทำให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของตัวเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์ไวเป็นอย่างดี ชม มหาวิหารประจำเมืองลูกาโน

ค่ำ อาหารมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเดินชมเมือง(ไม่รวมอาหาร)

พักที่ : grand hotel eden lugano /ระดับใกล้เคียง++(พักโรงแรมริมทะเลสาบ)

***พักเมืองลูกาโน่ เมืองตากอากาศแสนสวยงามริมทะเลสาป 1ในโรงแรมที่แพงที่สุดของสวิสฯ***

หมายเหตุ กรณีเมืองลูกาโน่ห้องเต็มเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาล,งานประชุม..ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนที่พักที่เมืองใกล้เคียงแทน***

 

วันที่สี่ของการเดินทาง(4) ลูกาโน่-เบลินโซน่าUNESCO-อันเดอร์แมทซ์-รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส

https://www.instagram.com/p/BnUKBlugZJV/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

เซอร์แมทซ์ ZERMATT-เดินเที่ยวชมเมืองปลอดมลพิษ-พักเซอร์แมทซ์

เช้า บริการอาหารมื้อ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (ลูกาโน่-เบลินโซน่า 30ก.ม.เดินทาง 40 นาที)

นำคณะออกเดินทางสู่ เมืองเบลลินโซน่า Bellinzona เมืองหลวงที่มีชื่อเสียงของมณฑลทีชีโน เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า เมืองแห่งปราสาท โดยตัวเมืองตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ แม่น้ำทีชีโน (Ticino River) โดยถัดขึ้นไปเหนือแม่น้ำจะเป็นเทือกเขาแอลป์ นำท่านถ่ายภาพคู่กับปราสาทเบลลินโซน่า หมู่ปราสาทหลายหลังไว้ได้อย่างดีเยี่ยม สถานที่ที่น่าท่องเที่ยวสำคัญก็คือปราสาท ที่ได้ด้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO

นำคณะนั่งรถโค้ชลอด อุโมงค์เซ็นต์โกทธาร์ด ลอดเทือกเขาแอลป์ โดยอุโมงค์แห่งนี้ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 11 ปี ระหว่างปี ค.ศ.1872-1882 นับว่าเป็นโครงการแห่งศตวรรษ ใช้แรงงานในการก่อสร้างถึง 4,000 คนและเป็นเจ้าของอุโมงค์ที่ลึกที่สุดในยุโรป (17ก.ม.) อุโมงค์เซ็นโกทธาร์ดครองสถิติอุโมงค์ยาวที่สุดในโลกยุคนั้นอยู่หลาย10 ปี จนกระทั่งมีการก่อสร้างอุโมงค์ชิมพลอน เชื่อมทางรถไฟประเทศสวิสฯ-อิตาลี ในปีค.ศ.1906 จึงถูกทำลายสถิติไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าสู่ เมืองอันเดอร์แมทซ์

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

บ่าย นำคณะสัมผัสประสบการณ์กับการนั่งรถไฟ กลาเซียร์เอ็กซเพรส Glacier Express ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค์, สะพาน, หุบเหว, สวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งเจ้าของเส้นทาง Furka-Oberralp-Bahn ที่พาดผ่านใจกลางเทือกเขาแอลป์สู่ ”เซอร์แมทซ์”Zermatt เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน

(***หมายเหตุ กรณีรถไฟกลาเซียเอกซ์เพรสเต็ม หรือไม่บริการ ทางบริษัทขอเปลี่ยนรถไฟเป็นขบวนอื่นที่เดินทางสู่เซอร์แมทซ์ เพื่อให้โปรแกรมของท่านเป็นไปด้วยความราบรื่นไม่ย้อนไปย้อนมา เราจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนเดินทาง) ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมืองเซอร์แมทซ์ ที่ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้ามีไว้บริการนักท่องเที่ยว…อิสระเดินชมเมือง ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ อาหารมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมอาหาร)/ (กรุณาจัดกระเป๋าใบเล็กแยกสัมภาระเพื่อความสะดวกในการพักบนเซอร์แมทซ์)

พักที่:Ambassador hotel Zermatt /ใกล้เคียง *พักบนเซอร์แมทซ์100%* เดินเล่นได้สบายๆ

“เซอร์แมทซ์” เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้าที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งท่านจะประทับจากประสบการณ์ในการเดินทางครั้งนี้…สำหรับที่พักในเมืองเซอร์แมทซ์ จะเป็นรีสอร์ทชาเลท์เล็กๆแบบอิงธรรมชาติ วิวทิวทัศน์สวยงามสุดยอด อากาศบริสุทธิ์เนื่องจากอยู่บนภูเขา เป็นสไตล์แบบสวิสขนานแท้ๆ และการสำรองห้องพักยากมากไม่ใช่พักได้ทุกทัวร์ เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต้องการมาพัก แต่ทางทัวร์เราได้จัดเตรียมไว้ให้ท่านพัก 100% (**ยกเว้นช่วงปีใหม่-มกราคม-กุมภาพันธ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพักบนเซอร์แมทซ์…เนื่องจากทางโรงแรมสงวนสิทธิ์ให้กับนักสกีที่มาเข้าพักเป็นสัปดาห์เท่านั้น! จะพักที่เมืองทาซ หรือเมืองบริก แทน**)

วันที่ห้าของการเดินทาง(5) นั่งกระเช้า CABLE CAR พิชิตยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น-ยอดเขาปิรามิด

เซอร์แมทซ์-ทาซ-มองเทรอซ์-ปราสาทชิลลอง-เวเวย์(ชาลีแชปปลิ้น)-โลซานน์

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

ประทับใจกับการ ”นั่งกระเช้า CABLE CAR ” ขึ้นพิชิตยอดเขา ”ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น”

**ทัวร์นี้นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ขึ้นยอดเขาแมทเธอฮอร์นไม่ใช่ชมวิวจากกรอนนาแกรต** ซึ่งมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอื้อม  ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า นำท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะ และชมบรรยากาศของ ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์นำไปเป็นแบบเครื่องเล่น Big Thunder ในสวนสนุก ชมวิวทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก

**มาเที่ยวสวิสทั้งที ห้ามพลาดการ นั่งกระเช้าพิชิตยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น ถึงจะคุ้มค่า**

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ทาซ-มองเทรอซ์ 139ก.ม.เดินทาง 1ช.ม. 40 นาที)

บ่าย นำคณะนั่งรถไฟสู่เมืองทาซ แล้วเดินทางต่อสู่ เมืองมองเทรอซ์ ในเขตริเวียร่าของสวิสเซอร์แลนด์ มองเทรอซ์ Montreux เมืองเล็กๆแสนน่ารักที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเจนีวา Lake Geneva พร้อมชมความสวยงามของทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็นไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ คฤหาสน์ และโรงแรมหรูของเมืองนี้เรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบที่ยาวถึง 7 กิโลเมตร ผ่านชมพื้นที่ปลูกองุ่นพันธุ์ลาโวUNESCO อันเลื่องชื่อของประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ถ่ายภาพที่ระลึกกับ ปราสาทชิลยอง Castle of Chillon หรือ Château de Chillon ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของทะเลสาบเจนีวา โดยอยู่ห่างจากตัวเมืองไปประมาณ 3 กิโลเมตร ปราสาทชิลยอง นับว่าเป็นปราสาทยุคกลางที่มีความเก่าแก่กว่า 1,000 ปี โดยปราสาทถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยของโดยราชวงศ์ SAVOY ซึ่งถือได้ว่าเป็นอัญมณีทางประวัติศาสตร์ของสวิตเซอร์แลนด์ก็ว่าได้ ในสมัยอดีตปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินค้าที่จะสัญจรผ่านไปมา จากเหนือสู่ใต้ หรือจากตะวันตกสู่ตะวันออก

เที่ยวชม เมืองเวเว่ย์(ถ่ายภาพคู่กับรูปปั้นชาลีแชปลิ้นนักแสดงตลกชื่อก้องโลก) เมืองที่แสนโรแมนติกริมทะเลสาบ ที่แม้แต่ศิลปินตลกแห่งฮอลลีวู้ด ชาลี แชลปปลิ้น ยังหลงใหล และได้อาศัยอยู่ที่นี่ในบั้นปลายชีวิต นำคณะเดินทางเข้าสู่ เมืองโลซานน์ เมืองที่คนไทยรู้จักดีในสวิสฯ นอกจากนั้นยังเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราฯ(สมเด็จย่า)แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาจากเมืองนี้อีกด้วย นำคณะชื่นชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมตัวเมืองเก่าสมัยโบราณ,ย่านช้อปปิ้งปลาซแช็งฟร็องชัวส์ มหาวิหารนอร์ทเทรอดามอันเก่าแก่ และ เป็นอาคารแบบโกธิคสวยติดอันดับยุโรป แวะให้ท่านได้เดินเที่ยวชมหน้า ”พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก” และศาลาไทยแห่งเมืองโลซานน์ (เวเวย์-โลซานน์18ก.ม.30นาที)

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / พักที่ : NOVOTEL HOTEL/ ใกล้เคียงโลซานน์

วันที่หกของการเดินทาง(6) โลซานน์-เจนีวา-เบิร์น-กริลเดลวาลด์(พักบนเขา)

เช้า บริการอาหารมื้อ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (โลซานน์-เจนีวา63ก.ม.1ชั่วโมง )

นำคณะออกเดินทางสู่ กรุงเจนีวา พร้อมชมความสวยงามของ ทะเลสาบเจนีวา นำคณะนั่ง

รถโค้ชชมเมืองเจนีวา เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธรัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลยรายล้อมด้วยสวนสาธารณะที่สวยงาม และองค์การนานาชาติต่างๆ อาทิเช่น ตึกสหประชาชาติ,สภาแรงงานโลก , องค์การกาชาดสากล ,ชมทะเลสาบเจนีวา และ น้ำพุจรวดเจทโด Jet d’eau ที่สามารถส่งน้ำขึ้นท้องฟ้าได้สูงถึง 140 เมตร และเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเจนีวา ถ่ายรูปกับนาฬิกาดอกไม้ ริมทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีต่อเจนีวา นำคณะออกเดินทางสู่ กรุงเบิร์น เมืองหลวงแสนสวยของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ สร้างในยุคกลางของยุโรปและเป็นเมืองหลวงเก่าแก่สวยงามคลาสสิคของสวิสมาตั้งแต่ปีคศ1848 รวมทั้งยังเป็นที่ตั้งของรัฐบาลกลาง รัฐสภา และหน่วยราชการที่สำคัญๆ ในปีค.ศ.1848ได้ยกฐานะเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก UNESCO

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำคณะชมความสวยงามรอบ กรุงเบิร์น(มรดกโลก) โดยเริ่มที่ สวนกุหลาบ ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งที่จุดนี้สามารถชมทิวทัศน์ของตัวเมืองเก่าได้ในมุมกว้าง นำคณะชมเที่ยวชม เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองซึ่งปัจจุบันได้ถูกย้ายไปอยู่บริเวณสนามหญ้าริมแม่น้ำ จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าสู่ย่าน มาร์คกาสเซ ย่านเมืองเก่าซึ่งปัจจุบัน เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านบูทีคเป็นเขตที่ปลอดมลพิษ ไม่ให้รถยนต์วิ่งผ่าน จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว นำชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้เข้าสู่ ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท์กล็อคเค่นอายุกว่า 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทฮาวน์ และกรุงเบอร์นยังเป็นเมืองที่มีน้ำพุมากที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรป ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมือง…พร้อมชมอดีตด้านหน้าบ้านพักของไอซไตน์ ซึ่งเคยใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนี้…อิสระกับการเดินเที่ยวชมเมืองพร้อมช้อปปิ้งตามรสนิยม

นำคณะออกเดินทางสู่ หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ Grindelwald หมู่บ้านและชุมชนเล็กๆ ที่เงียบสงบ ตั้งอยู่บนเทือกเขา Bernese Alps สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,034 เมตร ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์แบบสวิสเซอร์แลนด์ขนยานแท้ ที่มีทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ดอกไม้ป่าบานสะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิ หรือใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ล่วง บ้านหลังน้อยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต์ ฝูงวัวพื้นเมืองที่กระจัดกระจายแทะเล็ มหญ้าอยู่ทั่วบริเวณ ลำธารน้ำธรรมชาติเล็กๆที่ใสสะอาดและฉากหลังที่มีภูเขาหิมะตั้งตระหง่านขาวโพลน ซึ่งจะทำให้คณะได้รับความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมทั้งในฤดูหนาวและฤดูร้อนมาช้านาน โดยในฤดูหนาวคนจะนิยมมาเล่นสกี

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / พักบนยอดเขากรินเดลวาลด์ธรรมชาติสุดๆไม่เหมือนใคร

พักที่ : sunstar alpine hotel/

หมายเหตุ : โรงแรมที่เมืองกรินเดลวาลด์ เป็นโรงแรมสไตล์พื้นเมืองอิงธรรมชาติ ซึ่งห้องพักจะไม่ใหญ่มากนัก และมีจำนวนที่พักจำกัด หากที่พักในกรินเดลวสลด์เต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนที่พักไปที่เมืองอินเทอร์ลาเก้น หรือเมืองใกล้เคียงแทน

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง(7) พิชิตยอดเขาจุงเฟรา-สถานีรถไฟสูงที่สุดในยุโรป(TOP OF EUROPE) สนุกสนานบนลานหิมะ-ถ้ำน้ำแข็ง1,000ปี-ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงห์โต-สะพานไม้คาเปล

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำคณะออกจาก หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์แบบสวิสเซอร์แลนด์ขนานแท้ ที่มีทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ดอกไม้ป่าบานสะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิ หรือใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ล่วง บ้านหลังน้อยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต์ ฝูงวัวพื้นเมืองที่กระจัดกระจายแทะเล็มหญ้าอยู่ทั่วบริเวณ ลำธารน้ำธรรมชาติเล็กๆที่ใสสะอาดและฉากหลังที่มีภูเขาหิมะตั้งตระหง่านขาวโพลน ซึ่งจะทำให้คณะได้รับความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง พร้อมนำคณะเปลี่ยนบรรยากาศโดยการ นั่งรถไฟชมวิว2ขบวน ท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็ก รถไฟที่จะนำท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร พร้อมนำคณะลงรถไฟ ณ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป Top of Europe บนยอดเขาจุงเฟรา ซึ่งมีความสูง4,158 เมตร(13,642 ฟุต)นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ เพราะยอดเขาแห่งนี้ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนตลอดทั้งปีในปี 2001องค์การยูเนสโก้ Unesco ประกาศให้ยอดเขาจุงเฟราเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป พร้อมนำคณะเข้าชม ถ้ำน้ำแข็ง1,000ปี Ice Palace ที่สร้างโดยการเจาะธารน้ำแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน้ำแข็งแกะสลักรูปร่างต่าง จากนั้นชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลก พร้อมซื้อของที่ระลึกต่างๆตามอัธยาศัย

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขาจุงเฟรา(อาหารพื้นเมืองสวิสฯ)

บ่าย นำคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟสู่เส้นทาง”เลาเทิร์นบรุนเน่นท์”(ไม่ซ้ำทางเดิม)

เส้นทางแสนสวยแห่งเทือกเขาแอลป์ พร้อมชมบรรยากาศของหมู่บ้าน,ทุ่งหญ้า,น้ำตก

นำคณะเดินเที่ยวชม หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเน่น Lauterbrunnen เมืองแห่งขุนเขาของสวิสเซอร์แลนด์ อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเขตการปกครองอินเตอร์ลาเคน โอเบอร์ฮาสลิ (Interlaken-Oberhasli) ของรัฐเบิร์น (Bern) เป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามมาก ตัวเมืองถูกล้อมรอบไปด้วยกำแพงสูงตระหง่านของหุบเขาสูงชัน เมืองเลาเทอร์บรุนเนน เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากแห่งหนึ่ง

***** นำเที่ยวชมหมู่บ้านแสนสวย Lauterbrunnen Valley*****

***ทัวร์เราที่เดียว!!!!ต้นฉบับเดินเที่ยวหมู่บ้านน้ำตก(มาสวิสห้ามพลาด)***

( หมายเหตุ*การเดินชมหมู่บ้านแสนสวยเลาท์เทอร์บรุนเน่น และหมู่บ้านน้ำตกแห่งนี้ มีทัวร์เราจัดที่เดียวเท่านั้น! …เป็นต้นฉบับไม่ซ้ำแบบใครมาเที่ยวสวิสเซอร์แลนด์ต้องห้ามพลาด)

เดินชมความงดงามของเมืองเลาเทอร์บรุนเนนวัลเล่ย์ (Lauterbrunnen Valley) ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิสเซอร์แลนด์อีกด้วย นำท่านเดินชื่นชมความงดงามของ น้ำตกสโทบบาค (Staubbach Falls) น้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองโดยน้ำตกมีความสูง ประมาณ 300 เมตร (1000 ฟุต) และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่สูงที่สุดในยุโรป โดยภาพน้ำตกถูกพิมพ์ลงในแสตมป์ของสวิตเซอร์แลนด์มรช่วงทศวรรษที่ 1930

นำคณะออกเดินทางต่อสู่ ”เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือThunersee และBrienzerseeท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ, นาฬิกาดอกไม้ , สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี้แหละคือสวิสฯแบบสุดสุด และยังใช้เป็นฉากภาพยนต์ไทยเรื่อง วันนี้ที่รอคอย

นำคณะออกเดินทางต่อสู่ เมืองลูเซิร์น Lucerne เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด นำคณะชม ทะเลสาบลูเซิร์น ซึ่งเป็นทะเลสาบสวยงามตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบล้อม ทัศนียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลูเซิร์น เป็นอาคารบ้านเรือนแบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง ริมทะเลสาบจัดเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไม้นานาพรรณออกดอกบานสะพรั่ง เช่นกุหลาบและทิวลิป อากาศริมทะเลสาบเย็นสบาย

มีเวลาให้กับตัวเองบ้าง..ดื่มด่ำบรรยากาศมืองสวยๆ จิบกาแฟ เดินช้อปปิ้งโดยไม่รีบเร่ง

ค่ำ อาหารมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเดินเที่ยวชมเมือง(ไม่รวมอาหารค่ำ)

พักที่ :ameron flora /Radisson blue/ASTORIA HOTEL/monopol hotel/

โรงแรมดีกลางเมืองลูเซิร์น ใกล้สะพานคาเปล ทะเลสาบลูเซิร์น…ท่านเดินเล่นชมเมืองได้

หมายเหตุ : * โรงแรมที่เมืองลูเซิร์น ไปเมืองที่มีการจัดงานประชุม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมสำคัญของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปอยู่บ่อยครั้ง และห้องพักมักจะเต็มตลอดถ้ามีช่วงกิจกรรมดังกล่าว หากที่พักในเมืองลูเซิร์นเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนที่พักไปที่เมืองอินเทอร์ลาเก้นหรือเมืองอื่นใกล้เคียงแทน จำงเรียนมาเพื่อทราบ แต่80%เราพักที่เมืองลูเซิร์นแน่นอน *(พักโรงแรม4ดาวกลางเมือง ไม่เหมือนใครแน่นอน โลเคชั่นดีมาก)

วันที่แปดของการเดินทาง(8) ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโต-สนามบินซูริก-กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารมื้อ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำคณะเข้าชม อนุสาวรีย์สิงโต ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดี ที่เสียชีวิตในการอารักขาพระเจ้าหลุยส์ที่16แห่งประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวัง ในคราวปฏิวัติใหญ่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ.1792 ให้คณะได้เดินชื่นชมในความเก่าแก่ของเมือง อาคารโบราณ และสะพานไม้คาเปลอันเก่าแก่ ที่มีอายุมากกว่า 600 ปี ที่สร้างทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรป

นำคณะออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติซูริก…เพื่อทำการเช็คอิน และทำTAX REFUND

13.30 น. เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ…โดยการบินไทย thai airways international เที่ยวบินที่ tg971 (บินตรง)

***นำคณะบินตรง……ไม่ต้องเสียเวลาต่อเครื่อง…พร้อมสะสมไมล์สู่บัตรทอง***

วันที่เก้าของการเดินทาง(9) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

05.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจ

Grand Switzerland 9 Days

ทีมงานที่มีประสบการณ์การทำทัวร์มากกว่า20ปี…ทัวร์เราจัดทำเส้นทางเอง…ไม่ส่งต่อทัวร์อื่น

ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB ท่านสามารถไว้ใจในมาตรฐาน และการบริการได้อย่าง100%

โรงแรมที่ใช้สำหรับโปรแกรม DELUXE เราเลือกใช้โรงแรมระดับ4ดาว****

หัวหน้าทัวร์ของบริษัท เราคัดสรรแต่มืออาชีพ มีความชำนาญเส้นทางยุโรป

ครอบครัวท่านจะได้รับความรู้ และการบริการเป็นอย่างดี…ประทับใจแน่นอน

เที่ยวยุโรปทั้งที เที่ยวแบบทัวร์ระดับมาตรฐาน…มีความสุขทั้งครอบครัว

**เที่ยวยุโรปทั้งที…เที่ยวแบบDELUXE…พักดีทานดี มีความสุขทั้งครอบครัว**

***เน้นสถานที่พักที่เป็นธรรมชาติแสนสวยของสวิสเซอร์แลนด์***

 

อัตราค่าบริการ แกรนด์สวิสเซอร์แลนด์9วันTG DELUXE พักดี ทานดี100%

*กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 04-16สัปดาห์ เพื่อควาสมสะดวกในการยื่นวีซ่า*

ช่วงการเดินทาง
CHECK-IN 3ทุ่มของวันแรก
ผู้ใหญ่
ราคาท่านละ
พักห้องละ2ท่าน
เด็กอายุ
ต่ำกว่า12ปี
1เด็ก+1ผู้ใหญ่
เด็กอายุ
ต่ำกว่า12ปี
1เด็ก(มีเตียง)
+2ผู้ใหญ่
พักท่านเดียวต่อ1ห้อง
จ่ายเพิ่ม
เดือนพฤศจิกายน

03-11พ.ย./10-18พ.ย.

17-25พ.ย./24พ.ย.-02ธ.ค.

109,900 109,900 169,900 20,000
เดือนธันวาคม

01-09ธ.ค./08-16ธ.ค./15-23

109,900 109,900 169,900 20,000
คริสมาสต์-เทศกาลปีใหม่

18-26ธ.ค.

109,900 109,900 169,900 20,000
20-28ธ.ค. 109,900 109,900 169,900 20,000
22-30 ธ.ค. 109,900 109,900 169,900 20,000
23-31ธ.ค. 109,900 109,900 169,900 20,000
25ธ.ค.-02ม.ค. 109,900 109,900 169,900 20,000
26ธ.ค.-03ม.ค./27ธ.ค.-04ม.ค. 109,900 109,900 169,900 20,000
28ธ.ค.-05ม.ค./29ธ.ค.-06ม.ค. 109,900 109,900 169,900 20,000
30ธ.ค.-07ม.ค./31ธ.ค.-08ม.ค. 109,900 109,900 169,900 20,000
01-09 ม.ค. 109,900 109,900 169,900 20,000

โดยชำระมัดจำเป็นเงินสด 30,000 บาท (ช่วงปกติ) และ 40,000 (ช่วงวันหยุดเทศกาล)

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินโดยการบินไทยTG (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ) นั่งเครื่องทันสมัยที่สุดระดับโลก ขาไปA350+ขากลับA380

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
 • ค่าที่พักตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรืองานประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนที่พัก โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง/ ค่าหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง / ***รวมค่าวีซ่าแล้ว***
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม//าษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอก
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 800-1000บาท (ให้ท่านพิจารณาตามการบริการ)/ ค่าทิปคนขับรถท่านละ 14ยูโร ให้กับมือคนขับโดยตรง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
 • ค่าปรับสำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 30,000-40,000 ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนวันยื่นวีซ่า หรือไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 25 ท่าน ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่างๆ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบการบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% โดยมีเอกสารแจ้งการนัดหมายการเดินทางส่งไปถึงท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านจึงสามารสำรองยานพาหนะได้
 • ตั๋วเครื่องบินที่ใช้ในการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือเลื่อนวันกลับ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ กรณีท่านจะกลับก่อนหรือเลื่อนวันเดินทางกลับ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นท่านจะต้องซื้อตั๋วใหม่เองในกรณีไม่เดินทางไป และกลับตามโปรแกรมที่ท่านซื้อจากทางบริษัท เนื่องจากเป็นคุณสมบัตรของตั๋วที่ออกมาจากทางสายการบิน

เงื่อนไขการยกเลิกยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและ…ไม่อาจขอคืนเงินได้

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 25 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

หมายเหตุ

  • ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 25 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
  • หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
  • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน สถานทูตจะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าให้ท่าน กรณีท่านใช้เอกสารปลอมในการยื่นวีซ่า

กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้

– ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าบริการ 5,000 บาท ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา

– ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า ประมาณ10,000 บาท หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น

– ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ

 • หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

***สำหรับเอกสารที่ท่านต้องเตรียมสำหรับยื่นวีซ่า ทางเราจะส่งให้ท่านหลังจากสำรองที่นั่งแล้ว***

Download กำหนดการเดินทาง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.