บ้านมุง หุบเขาอวตาล แห่งเมืองสองแคว

  3033
  0

  บ้านมุง เป็นหมู่บ้านเล็กๆในอำเภอเนินมะปราง เดิมเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ตั้งมาประมาณ 42 ปี รายล้อมด้วยภูเขาหินปูน ที่มีลักษณะภูมิประเทศประมาณร้อยละ 45 เป็นภูเขาหินปูนอายุกว่า 300 ล้านปี จากบ้านมุงไกลออกไปอีก 2 กิโลเมตร จะเจอถ้ำต่างๆเช่น ถ้ำเดือนถ้ำดาวซึ่งประกอบไปด้วยหินงอกหินย้อย ซึ่งมีความสวยงามอย่างยิ่ง

  ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการชมทะเลหมอกของอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลก จะอยู่ที่ช่วงเริ่มต้นของฤดูฝนคือประมาณกลางเดือนมิถุนายนเลยไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ เต็มอิ่ม 8 เดือน!! โดยเฉพาะช่วงเวลาหลังฝนตก ทะเลหมอกของที่นี่จะมีความสวยงามเป็นพิเศษ

  อ.เนินมะปราง เป็นอำเภอที่อุดมไปด้วยทรัพยากรทั้งบนดินและในดิน มีลักษณะภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย โดยเฉพาะด้านธรณีวิทยา จะพบว่า ลักษณะดินที่นี่มีทั้งดินจากภูเขาหินปูน ดินจากภูเขาดินลูกรัง (ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง) โดยในส่วนพื้นที่ราบนั้นส่วนใหญ่เป็นที่ดินแล้ง และดินโคลนจากภูเขาผสมดินดำตามพื้นที่ราบเชิงเขา ประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งทำนา ทำไร่อ้อย ไร่ข้าวโพด และทำสวนผลไม้

  Previous articleโล้ชิงช้า สูดอากาศยามเช้า ที่เนินมะปราง บ้านรักไทย พิษณุโลก
  Next articleถ้ำเรือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล