เรือสำราญSuper Star Gemini 3คืน ขึ้นลง แหลมฉบัง

511
0
SHARE

เรือสำราญ Super Star Gemini

เป็นเรือสำราญที่อยู่ในฝูงเรือ Star Cruises ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเหมือนเดินทางกับโรงแรมเคลื่อนที่ อาหารตลอดการเดินทางวันละ5มื้อ สวนน้ำใหญ่ที่ดาดฟ้าเรือ การแสดงโชว์ที่สวยงามจากนักแสดงมืออาชีพ ในปีนี้ได้ฤกษ์ดีให้เรือสำราญSuper Star Gemini มารับทุกๆท่านถึงแหลมฉบังเพื่อเดินทางล่องทะเลไปสู่ประเทศกัมพูชาและเกาะสมุย

ข้อมูลเรือ

น้ำหนักรวม : 50,764grt
ความยาว : 230 ม. / 754.59 ฟุต
ความกว้าง : 29 เมตร / 95.14 ฟุต
จำนวนห้อง : 765 ห้อง
ความจุผู้โดยสาร: 1,530 ท่าน


รายละเอียดการเดินทาง มี3เส้นทางในหนึ่งสัปดาห์

เส้นทางที่1 เกาะสมุย – 4วัน3คืน อาทิตย์-พุธ กำหนดการเดินทาง

แนะนำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ เดินทาง 31ธค.60-3มค.61
ราคาเริ่มต้นที่20,900 ห้องไม่มีหน้าต่าง

เดือน ธันวาคม 2560 วันที่ 3-6 / 10-13 / 17-20
เดือน มกราคม 2561 วันที่ 07-10/14-17/21-24/28-31
เดือน กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 04-07/11-14/18-21/25-28
เดือน มีนาคม 2561 วันที่ 04-07/11-14/18-21/25-28
เดือน เมษายน 2561 วันที่ 01-04/08-11/15-18/22-25

แผนที่เส้นทาง4วัน3คืน อาทิตย์-พุธ
แผนที่เส้นทาง4วัน3คืน อาทิตย์-พุธ

ราคาเส้นทางนี้โปรดโทรสอบถามโทร. 081-661-5194


เส้นทางที่2 สีหนุวิลล์ – 3วัน2คืน พุธ-ศุกร์ กำหนดการเดินทาง

เดือน ธันวาคม 2560 วันที่ 20-22/27-29
เดือน มกราคม 2561 วันที่ 03-05/10-12/17-19/24-26/31 ม.ค.-02ก.พ.
เดือน กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 07-09/14-16/21-23/28 ก.พ.-02 มี.ค.
เดือน มีนาคม 2561 วันที่ 07-09/14-16/21-23/28-30
เดือน เมษายน 2561 วันที่ 04-06/11-12/18-20/25-27

 

เส้นทางที่2 สีหนุวิลล์ - 3วัน2คืน พุธ-ศุกร์
เส้นทางที่2 สีหนุวิลล์ – 3วัน2คืน พุธ-ศุกร์

ราคาเส้นทางนี้โปรดโทรสอบถามโทร. 081-661-5194

 

 


เส้นทางที่3 เกาะกง – 3วัน2คืน ศุกร์-อาทิตย์ กำหนดการเดินทาง

เดือน ธันวาคม 2560 วันที่ 22-24/29-31
เดือน มกราคม 2561 วันที่ 05-07/12-14/19-21/26-28
เดือน กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 02-04/09-11/16-18/23-25
เดือน มีนาคม 2561 วันที่ 02-04/09-11/16-18/23-25/30 มี.ค.-01 เม.ย.
เดือน เมษายน 2561 วันที่ 06-08/13-15/20-22/27-29

เส้นทางที่3 เกาะกง - 3วัน2คืน ศุกร์-อาทิตย์
เส้นทางที่3 เกาะกง – 3วัน2คืน ศุกร์-อาทิตย์

ราคาเส้นทางนี้โปรดโทรสอบถามโทร. 081-661-5194

 

 


อัตรานี้รวม:

1. ห้องพักบนเรือสำราญ 2 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงินมา)
2. รถรับส่งจากกรุงเทพท่าเรือแหลมฉบังกรุงเทพ
3. อาหารบนเรือสำราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ,ภาษีท่าเรือ
4. เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวก
5. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
6. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)

อัตรานี้ไม่รวม:

1. ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ บาท
2. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด
3. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
4. ค่าแพคเกจน้ำดื่มบนเรือสำราญ
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
6. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ


สนใจสอบถามและเช็คราคาตั๋วเรือได้ที่
โทร.084-165-9949 และ 081-661-5194
อีเมล์ info@lokbaimai.com
Line id: @lokbaimai
Facebook โลกใบใหม่