โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

46
0
SHARE

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

ตั้งอยู่ที่ ตั้งอยู่ใน อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี เกิดขึ้นจากความเอาพระทัยใส่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อเกษตรกรในการที่จะพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้ ประสบความสำเร็จและสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่าง ยั่งยืน

มาชมเทปการเดินทางครั้งนี้ เราจะพาทุกคนไปทั่วโครงการที่มีทั้งสามส่วนหลัก เริ่มตั้งแต่การเกษตร, พลังงานสะอาด ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม สุดท้ายไปชมการปศุสัตว์ กับการเลี้ยงโคนม