คลองโคน สมุทรสงคราม

112
0
SHARE

เป็นครั้งที่3แล้วที่เรากลับมาที่คลองโคน สมุทรสงคราม ที่นี้เป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์และมีวิถีของชาวบ้านที่ยังเห็นได้ชัดอยู่ เรามาร่วมกันทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและมีดูการเติปโตของป่าที่เราได้เคยปลูกไว้ กิจกรรมวันนี้มีมากมาย เดินทางตามรอยพิกัดของเราได้เลยครับ 1วันเต็มๆที่มีคุณค่าคุณสามารถเริ่มต้นได้ไม่ยาก