Home ไลฟ์สไตล์ รีวิว กินกุ้งแม่น้ำเผาเตาถ่าน ร้านเวเปอร์ นิชดาธานี

    กินกุ้งแม่น้ำเผาเตาถ่าน ร้านเวเปอร์ นิชดาธานี

    0

    กุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆ พร้อมมันกุ้งหนาทานพร้อมข้าวสวยร้อนๆและนำจิ้มซีฟู้ดรสจัด เข้ากันมากเลยทีเดียว

    Exit mobile version