เกาะห้อง กระบี่ 3วัน2คืน 3500บาท

1818
0
SHARE

แพ็คเกจทัวร์เกาะห้อง กระบี่ 3วัน2คืน ราคาพิเศษสุดๆ !!!
พักคู่ ท่านละ 3,500 บาท
เริ่มต้นที่ 2 ท่านขึ้นไป

รายละเอียดโปรแกรม :
วันแรก
รับสนามบินกระบี่ หรือ บขส.กระบี่ + นำเข้าที่พักศรีสุขสันต์ รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง
มื้อเช้า (มื้อ 1) ที่พัก + เกาะห้อง  + มื้อเที่ยง (มื้อ 2)

 • 07.50-08.30 น. รถรับคณะ ตามโรงแรมต่างๆ เดินทางสู่ท่าเรือท่าเรือส่วนตัว
 • 09.00 น. ลงเรือ Speed Boat ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพเดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะห้อง(ใช้เวลาประมาณ 20 นาที บนเรือบริการ น้ำดื่มเย็น ๆ
 • 09.30 น. เดินทางถึงเกาะห้อง นำท่านชม ทะเลใน (Lagoon) น้ำทะเลสีเขียวมรกต โอบล้อมด้วยหน้าผาหินปูน มี ทางเข้าทางเดียวที่มีช่องประมาณ 5 เมตร สามารถชมได้ตอนน้ำขึ้น เชิญถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • 10.30 น. นำท่านสู่ เกาะผักเบี้ย – เกาะไร่ เกาะที่มีความเงียบสงบ สวยงามด้วยธรรมชาติที่แต่งแต้มสีสันได้อย่าง ลงตัว งดงามด้วยบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยเกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ หาดทับแขก เชิญทุกท่านพักผ่อน ตามอัธยาศัย
 • 11.00 น. นำท่านสู่ เกาะลาดิง (paradise island) เกาะเล็ก ๆ ที่ถูกซ่อนไว้โดยป่าเกาะ สวยงามด้วยหาดทราย ส่วนตัว เชิญทุกท่านดำน้ำดูปะการังหน้าหาด หรือจะพักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย
 • 12.00 น. นำท่านขึ้น เกาะห้อง ขึ้นอยู่กับแห่งชาติ ธารโบกขรณี เกาะน้อยใหญ่มากมายกว่า 30 เกาะ ได้รับชื่อว่า เป็นป่าเกาะแห่งอันดามัน และที่เกาะนี้ยังได้รับรางวัลชายหาดระดับ 5 ดาว จากททท.ด้วย บริการ อาหารกลางวันแบบปิกนิก ท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสน สบายๆ ด้วยเสียงคลื่นและสายลมที่พัด ให้ทุกท่านได้ผ่อนคลาย หลังอาหารเชิญทุกท่านเล่นน้ำตามอัธยาศัย
 • 15.00 น. เดินทางถึงท่าเรือ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจไปอีกนานเท่านาน

วันที่สาม
มื้อเช้า (มื้อ 3) ที่พัก + พักผ่อนตามอัธยาศัย + ส่งกลับไปสนามบินกระบี่ หรือ บขส. กระบี่


 

อัตราค่าบริการ

 • พักตัวเมือง โรงแรม ศรีวาราคาซ่า คนละ 3,500 บาท เริ่มต้นที่2ท่าน
 • พักที่อ่าวนาง โรงแรม กระบี่ ทิพารีสอร์ท หรือ ศรีสุขสันต์รีสอร์ท คนละ 4,200 บาท เริ่มต้นที่2ท่าน

 


รวม
 • รถรับ – ส่งสนามบิน-ที่พัก
 • ที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ทัวร์เส้นทางเกาะห้อง
 • อาหารจำนวน 3 มื้อ (2 เช้า + 1 กลางวัน)
 • ผลไม้+เค้ก 3 รส
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยว
 • ประกันภัยการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ (คนไทย)

 

ราคาดังกล่าวไม่รวม :
 • ค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆ ที่นอกเหนือจากรายการ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าเดินทางไปกระบี่

หมายเหตุ

 1. พักที่ ศรีสวารา ค่าซ่า ตัวเมือง
 2. ไม่รวมการเดินทางไปกระบี่  แพ็คเกจเริ่มต้นและเสร็จสิ้นที่กระบี่ ผู้ใช้บริการเดินทางเองมาที่กระบี่เอง
 3. เด็ก 3-10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) คิด 75% ของผู้ใหญ่ (เสริมเตียง) 90 % ของผู้ใหญ่
 4. ชาวต่างชาติเพิ่ม ท่านละ 200 บาท ยกเว้นน้ำตกร้อน ท่านละ 300 บาท
 5. รายการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ สภาพดินฟ้าอากาศ น้ำขึ้นน้ำลง
 6. เดินทางได้ตลอดปี จองล่วงหน้าอย่างน้อย2สัปดาห์ เผื่อห้องพักเต็ม
 7. หากต้องการตั๋วเครื่องบินไปกลับเพิ่มคนละ3,000บาท จองล่วงหน้าอย่างน้อย30วัน

ห้องพัก โรงแรมศรีสวารา คาซ่า

 

เกาะเหลาลาดิง

เกาะผักเบี้ย

เกาะห้องลากูน

เกาะห้อง