ไออุ่นจากพี่ให้น้อง โรงเรียนบ้านแม่ตอละ แม่ฮ่องสอน 2/2

    410
    0

    เป็นกิจกรรมร่วมซ่อมสร้างโรงเรียนในห่างไกล ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
    กิจกรรมนี้ร่วมกันสร้างร่วมกันทำจากสมาชิกค่ายอาสาที่แข็งแรง ขอบคุณค่ายอาสาชมรมชมไทย
    ปีหน้าพบกันอีกครั้ง