โครงการไออุ่น จากพี่ให้น้อง เทป1/2

    346
    0

    เป็นการเริ่มต้นการเดินทางเพื่อไปทำกิจกรรมซ่อมสร้างโรงเรียนให้น้องๆที่อยู่ห่างไกล อ.สบเมย บ้านแม่ตอละ แม่ฮ่องสอน โรงเรียนบ้านแม่ตอละ